Licitație publică pentru atribuirea unor locuri de parcare amenajate pe strada Sucevei

Primăria Bistrița a amenajat o nouă parcare în locul unui fost punct termic de pe strada Sucevei din municipiu și va organiza licitație publică pentru atribuirea locurilor nou-înființate.

Persoanele fizice şi juridice care dețin un imobil pe str. Sucevei nr. 5, sc. A, B, nr. 7, sc. A, B, nr. 9, sc. A, B, și Intrarea Muncelului nr. 7, sc. A, B, C, D, care dețin un autoturism și doresc atribuirea/licitarea unui loc de parcare de reședință amenajat în noua parcare pot participa la licitația organizată de Primăria Bistrița.

Licitația va avea loc în data de 11.07.2024, ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piața Centrală, nr. 6. La data menţionată se vor atribui parcările marcate cu alb în schiţa alăturată.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie, solicitanții pot depune până în data de 10.07.2024, ora 14:00, la Primăria municipiului Bistriţa, sediul Serviciului public municipal ”Direcţia Patrimoniu”, str. Gheorge Şincai nr.2, următoarele documente (copie):

 • cerere tip;
 • documente privind deținerea spațiului: contract de vânzare-cumpărare/extras CF de dată recentă/contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud/contract de comodat autentificat/certificat de moștenitor/act de donație etc.;
 • carte de identitate, completată cu ”stabilit reședință” dacă este cazul;
 • certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice/P.F.A./I.I./I.F./cabinete medicale/cabinete avocatură/cabinete notariale și altele asemenea;
 • act constitutiv al societății (în cazul în care persoana solicitantă este asociat în societate);
 • documente privind deținerea unui autoturism: certificat de înmatriculare, contract de leasing, împuternicire a persoanei juridice proprietar al autoturismului dat în folosință unei persoane fizice, dovada provizorie de circulație a unui autoturism eliberată de organele competente înainte de înscrierea definitivă, după caz;
 • pentru persoanele care au autoturismul înscris într-o altă localitate din România -Certificat constatator privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, eliberat de Direcția Economică-Venituri din cadrul Primăriei municipiului Bistrița, din care să reiasă că impozitul pentru autoturismul/autoutilitara pentru care se solicită loc de parcare este achitat în municipiul Bistrița;
 • copie certificat de căsătorie, în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;
 • certificat de încadrare într-un grad de handicap al solicitantului, al unui membru al familiei sau persoanei aflate în întreținere, domiciliată la aceeași adresă dacă este cazul;
 • certificat de deces al titularului, pentru posibili moștenitori ai autoturismului/autoutilitarei;
 • acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000;
 • cupoanele de pensii, soț și soție, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare, în cazul în care media pensiilor nu depășește salariul minim net pe economie;
 • declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu înregistrează venituri, în familia în care unul din membri este pensionar, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare.

Conform Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare amenajate în parcările de reședință din municipiul Bistrița (aprobat prin Hotărârea nr.141/ 26.10.2017 a Consiliului local al municipiului Bistriţa cu modificările şi completările ulterioare). persoanele încadrate într-un grad de handicap sau persoanele care au în întreținere o astfel de persoană, domiciliată la adresa solicitantului, beneficiază de atribuirea locurilor de parcare cu prioritate.

Pot depune solicitări de atribuire și persoanele care dețin un imobil în apropierea locurilor de parcare de reședință care se vor atribui în ședința publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!