Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca scoate la concurs 27.880 de locuri pentru admiterea din această vară

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca scoate la concurs, la admiterea din această vară, pentru anul academic 2024 – 2025, 27.880 de locuri, la nivel licență, masterat, doctorat, precum și la învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Astfel, la nivel licență, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2024 – 2025, un număr de 5.298 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu care vor să se înscrie la facultate, 9.977 de locuri în regim cu taxă și 2.300 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Din locurile bugetate scoase la concurs de UBB, 35 sunt locuri speciale alocate pentru candidaţii de etnie rromă, 169 sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural, 25 se alocă pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, în timp ce alte 201 de locuri au fost alocate etnicilor români din afara granițelor țării.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2024-2025, un număr de 3.583 de locuri la buget şi 6.024 de locuri la taxă. Un număr de 238 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare, 50 sunt dedicate masteratului didactic, 25 locuri sunt alocate pentru candidații cu dizabilități, iar 25 locuri sunt alocate pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială. De asemenea, 83 de locuri sunt destinate etnicilor români din afara granițelor țării.

Candidații vor putea alege între cele 257 de programe de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță și cu frecvență redusă), respectiv cele 219 programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Admiterea în anul universitar 2024-2025 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, UBB propunând patru specializări noi la nivel licență: trei specializări la Facultatea de Matematică și Informatică (Ingineria informației, 4 ani, cu predare în limba engleză;  Ingineria informației, 4 ani, cu predare în limba maghiară; Inteligență artificială, 3 ani, cu predare în limba engleză) și una la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Servicii și politici de sănătate publică – 3 ani, cu frecvență, în limba română)

În același timp, UBB va avea patru programe noi de studiu la nivel de master – la Facultatea de Litere (Studii și cercetări est-asiatice/East Asian Studies and Research – 2 ani, cu frecvență – în limbile română, chineză, coreeană, japoneză), Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (Health Economics – 2 ani, cu frecvență – în limba engleză, respectiv Management bazat pe date – 2 ani, cu frecvență, în limba maghiară) și Facultatea de Istorie și Filosofie (Securitate globală și politicile privind drepturile omului/ Global security and human rights policies – 2 ani, cu frecvență – în limba engleză).

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 15 și 31 iulie 2024, iar calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponible pentru fiecare dintre cele 22 de facultăți ale UBB.

Pentru admiterea în anul universitar 2024-2025, facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în considerare media examenului de Bacalaureat cu pondere diferită.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi.

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2024-2025 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate accesând linkurile:

Informațiile complete cu privire la admiterea din acest an la UBB pot fi consultate accesând linkul https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/.

La nivel de doctorat, vor exista două sesiuni de admitere și sunt puse la dispoziție atât locuri bugetate și cu bursă, pentru doctoratul științific, cât și locuri fără bursă sau cu taxă, pentru doctoratul profesional. Prima sesiune va fi organizată în luna iulie 2024, iar cea de-a doua este programată pentru luna septembrie a acestui an.

Numărul locurilor bugetate puse la dispoziția candidaților la studiile doctorale este, în acest an, de 315 cărora li se vor adăuga locurile cu taxă. Din cele 315 locuri bugetate, 149 sunt locuri cu bursă, 5 locuri sunt destinate românilor de pretutindeni, 2 sunt alocate pentru candidații de etnie romă și alte 4 pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României.

În cadrul UBB sunt organizate 31 de şcoli doctorale care asigură atât o abordare disciplinară, cât şi interdisciplinară, a celor 32 de domenii acreditate.

Forma de examinare pentru fiecare program este stabilită și comunicată de fiecare şcoală doctorală.

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Informațiile complete cu privire la admiterea la doctorat din acest an la UBB pot fi consultate accesând linkul https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!