Bistrițenii cu venituri mici pot ridica formularele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței

Direcția Municipală de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Bistrița va prelua cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018.

Începând cu data de astăzi, 16 octombrie, se distribuie formulare pentru cereri și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Formularele pot fi ridicate de la sediul direcției de pe strada Dornei, numărul 12, în zilele de luni și miercuri, între orele 9-11, iar marți și joi între 14-16.

Pentru întocmirea dosarului pentru ajutorul de încălzire este necesar un dosar cu șină și cerere tip (pentru încălzirea cu gaz se va adăuga și factura de gaz) și copii după:

— actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: cărți de identitate, certificate de naștere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, actul de proprietate al locuinței, contractul(polița) de asigurare a locuinței

— dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentință de divorț, Hotărâri de încredințare/ plasament a minorilor, certificate de deces

— acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care se solicită ajutorul: proprietar: copie contract vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, chiriaș:contract de închiriere valabil la data depunerii; împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închiriere

Adeverințe:

— de la instituțiile de învățământ, pentru elevi și studenți; dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;

— de la asociația de proprietari/locatari cu numărul de persoane de la adresa pentru care solicită ajutorul, din care sa rezulte câte persoane sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței

Acte doveditoare ale veniturilor:

— adeverințe de salarizare, cupoane de pensie, de șomaj, alocație de sprijin, alocație de stat pentru copii, alocații de plasament pentru copii, etc.

— declarație notarială din care să rezulte numărul membrilor familiei cu veniturile obținute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obținute

Cererile de pot depune începând cu data de 19 octombrie.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale:

Venit net mediu lunar pe membru de familie — Cuantum lunar

Până la 155 lei — 262 lei

Între 155,1 lei și 210 lei — 190 lei

Între 210,1 lei și 260 lei — 150 lei

Între 260,1 lei și 310 lei — 120 lei

Între 310,1 lei și 355 lei — 90 lei

Între 355,1 lei și 425 lei — 70 lei

Între 425,1 lei și 480 lei — 45 lei

Între 480,1 lei și 540 lei — 35 lei

Între 540,1 lei și 615 lei — 20 lei

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică:

Venit net mediu lunar pe membru de familie — Cuantum lunar

Până la 155 lei — 240 lei

Între 155,1 lei și 210 lei — 216 lei

Între 210,1 lei și 260 lei — 192 lei

Între 260,1 lei și 310 lei — 168 lei

Între 310,1 lei și 355 lei — 144 lei

Între 355,1 lei și 425 lei — 120 lei

Între 425,1 lei și 480 lei — 96 lei

Între 480,1 lei și 540 lei — 72 lei

Între 540,1 lei și 615 lei — 48 lei

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili:

Venit net mediu lunar pe membru de familie — Cuantum lunar

Până la 155 lei — 54 lei

Între 155,1 lei și 210 lei — 48 lei

Între 210,1 lei și 260 lei — 44 lei

Între 260,1 lei și 310 lei — 39 lei

Între 310,1 lei și 355 lei — 34 lei

Între 355,1 lei și 425 lei — 30 lei

Între 425,1 lei și 480 lei — 26 lei

Între 480,1 lei și 540 lei — 20 lei

Între 540,1 lei și 615 lei — 16 lei.

Sursa foto: www.gorjeanul.ro