Se caută specialiști care să susțină programe de formare profesională! Ce condiții se cer?

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița — Năsăud intenționează să se reautorizeze ca furnizor de formare profesională pentru ocupațiile de bucătar și ospătar (chelner) sau vânzător în unități de alimentație publică.

În acest sens, AJOFM Bistrița — Năsăud caută formatori pentru pregătirea teoretică și practică la aceste programe de formare profesională, cât și evaluatori și examinatori care participă la evaluarea furnizorilor de formare profesională a adulților și la certificarea absolvenților programelor de formare profesională a adulților.

Specialiștii trebuie să aibă o pregătire specifică formării profesionale a adulților și de specialitate din domeniul ocupațional ‘turism și alimentație publică’. Poate fi formator la cursurile organizate de un furnizor de formare profesională autorizat, persoana care face dovada pregătirii psiho-pedagogice și pregătirii profesionale de specialitate” se arată într-un comunicat de presă al AJOFM B-N.

Dovada pregătirii psiho-pedagogice de specialitate se face prin unul din următoarele documente:

 • Certificat de absolvire pentru ocupația ‘formator’;
 • Certificat de absolvire pentru ocupația ‘formator de formatori’;
 • Certificat de absolvire sau certificat de competențe profesionale obținut într-un stat membru UE;
 • Diploma de ‘master’ în domeniul educației adulților sau al formării formatorilor;
 • Adeverința prin care se dovedește că profesează într-o funcție didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic;
 • Adeverință din care să reiasă că a absolvit un modul de competențe psiho-pedagogice.

Dovada pregătirii profesionale de specialitate se face prin unul din următoarele documente:

 • Diploma de licența sau echivalent în specialitatea susținută;
 • Diploma de master/doctor în domeniul solicitat;
 • Cursuri post-universitare în specializarea pe care solicită să o susțină și experiență profesională de minim 2 ani;
 • Diploma/certificate de calificare în specializarea solicitată și experiență profesională de minim 3 ani;
 • Pentru cadrele didactice, atestarea nu este necesară pentru disciplinele pe care le predau în sistemul de învățământ.

Evaluatorii și examinatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • studii superioare;
 • pregătire și experiență în legatură directă cu ocupațiile de ‘bucătar’ și ‘ospătar’;
 • experiență în evaluarea de competențe profesionale sau examinarea absolvenților unor programe de formare;
 • deținerea certificatului de absolvire cu recunoaștere națională pentru ocupația ‘evaluator de competențe profesionale’ sau ‘evaluator în sistemul formării profesionale continue’.

AJOFM Bistrița-Năsăud invită toate persoanele interesate să devină specialiști pentru programele de formare profesională de ‘bucătar’ și ‘ospătar să se adreseze instituției din Bistrița, cu sediul pe strada Gării, nr.2-4, tel.0263-236 296.

error: Content is protected !!