ANPC înființează un Comandament pentru Energie, prin care va verifica dacă furnizorii aplică plafonarea și compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunțat că va înfiinţa Comandamentul pentru Energie, ca urmare a numărului mare de reclamaţii sosite de la cetăţeni, precum şi a complexităţii neregulilor constatate în teren în cele 5 zile de când au început verificările în acest domeniu.

Potrivit ANPC, această structură va reuni comisari din toată ţara, urmând să fie alcătuite echipe de control suplimentare în zonele în care numărul de reclamaţii din partea cetăţenilor este mai mare. Comandamentul va gestiona rapid volumul de informaţii sosit de pe întreg teritoriul ţării, în urma controalelor, şi va asigura colaborarea cu alte instituţii ale statului abilitate în soluţionarea problemelor evidenţiate de control, atunci când acestea exced competenţele ANPC.

Comandamentul pentru Energie îşi va menţine valabilitatea până la 31 martie 2022, termenul până la care acţionează Legea 259/2021.

ANPC le reaminteşte consumatorilor care sunt paşii pe care aceştia trebuie să îi urmeze atunci când primesc o factură pe care o consideră incorectă:

  • să verifice dacă valoarea consumului cuprinsă în factură este în limitele celei prevăzute în contract
  • să verifice dacă preţul unitar pentru consumul măsurat după data de 1 noiembrie 2021 este de maximum 0,525 lei/kWh, la energie electrică şi 0,25 lei/kWh, la gaze naturale, astfel încât, preţul total, cu toate taxele incluse să nu depăşească 1 leu/kWh, la energie electrică şi 0,37 lei/kWh, la gaze naturale
  • să existe rubrica de preţ compensat/pafonat pe factura corespunzătoare consumului de energie, de după 1 noiembrie 2021.

În cazul în care consumatorii constatată că cel puţin una dintre aceste situaţii este reală în cazul facturilor pe care le-au primit, trebuie să se adreseze furnizorului de energie respectiv, pentru clarificări.

Dacă acest demers nu se soluţionează favorabil, consumatorii pot depune o reclamaţie online sau în scris (prin poştă sau predare personală la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor, ale căror adrese sunt stipulate pe site-ul www.anpc.gov.ro). Aceasta trebuie să fie însoţită de o copie a facturii, precum şi de o copie a răspunsului furnizorului, în urma sesizării realizate de către consumator.

Pentru îmbunătăţirea comunicării cu consumatorii pe tema energiei electrice şi a gazelor naturale, în toată această perioadă, vor funcţiona un număr de telefon şi o adresă de e-mail dedicate. Astfel, pentru reclamaţii, consumatorii pot apela numărul de telefon 021.307.67.89, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, sau le pot transmite la adresa de e-mail energie@anpc.ro.