Cererile pentru obținerea de finanțare nerambursabilă de la bugetul Bistriței se mai pot depune până pe 20 martie

Până la data de 20 martie, persoanele fizice, asociațiile, fundațiile și cultele religioase recunoscute conform legii mai pot depune proiecte în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița.

Proiectele pot fi depuse în următoarele domenii: tineret, sport, protecția mediului, cultură, educație, social, relații internaționale și interdisciplinar.

Primăria Bistrița a alocat un buget de un milion de lei pentru Programul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului pe anul 2023, suma fiind de trei ori mai mare decât cea din anul 2022. Anul trecut, bugetul a fost de 355.000 de lei.

Defalcat pe domenii de activitate, sumele propuse pentru finanțare în anul 2023 sunt următoarele:

  • Tineret: 100.000 lei;
  • Sport: 150.000 lei;
  • Educație: 50.000 lei;
  • Protecția mediului: 50.000 lei;
  • Relații internaționale: 40.000 lei;
  • Interdisciplinar: 100.00 lei;
  • Social: 50.000 lei;
  • Cultură: 460.000 lei.

Condițiile de acordare a finanțării sunt prevăzute în ghidurile solicitanților, disponibile pe site-ul instituției și la Registratura Primăriei municipiului Bistrița, situată în  Bistrița, Strada Gheorghe Șincai, nr. 2.

Evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 21 – 24 martie, iar proiectele selectate spre finanțare vor fi implementate în perioada 1 mai – 15 noiembrie.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție se pot obține la sediul Primăriei municipiului Bistrița, situat în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, Direcția Integrare Europeană, telefon 0263/223923, int. 183.

Buget de un milion de lei pentru programul Primăriei Bistrița privind finanțările nerambursabile. Când începe sesiunea de depunere a proiectelor