Compania Națională de Investiții poate veni în sprijinul autorităților locale afectate de inundații

În contextul actual în care mai multe zone din ţară sunt afectate de inundaţii, viituri sau alunecări de teren, Compania Naţională de Investiţii (CNI) vine în spijinul autorităţilor locale în vederea remedierii efectelor produse de aceste fenomene.

Astfel, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în subordinea căruia se află CNI, informează că, în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de inundaţii, alunecări de teren, prăbuşiri de teren, CNI poate finanța lucrări privind expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrări de reconstrucţie a imobilelor afectate de inundaţii, proiectare şi execuţia lucrărilor care constau în consolidarea sau repararea elementelor structurale şi, după caz, a elementelor nestructurale etc.

Autorităţile locale pot depune solicitări după modelul prezent pe site-ul CNI, secţiunea Proiecte / Documente Utile însoţite de următoarele documente:

  • Solicitarea beneficiarului pentru realizarea investiţiei în cadrul subprogramului care să sublinieze necesitatea şi oportunitatea invesţitiei;
  • Fotografii ale amplasamentului;
  • Persoană de contact (nume, prenume, funcţie, nr.tel);
  • Extrasul de carte funciară actualizat;
  • Procesul verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Reamintim că și la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost înregistrate probleme în urma ploilor în mai multe localități printre care Parva, Negrilești, Nușeni, Budacu de Sus și altele. O comisie mixtă alcătuită prin ordinul prefectului Bistrița-Năsăud evaluează în această perioadă pagubele.

error: Content is protected !!