Cum arată cele 2 declarații OBLIGATORII, dacă ieșiți din casă după ora 22: declarația pe propria răspundere și declarația pentru angajatori!

model declaratie ziar de bistrita

Ordonanța Militară nr. 2 din 22 martie 2020 stabilește NOILE măsuri privind reducerea răspândirea COVID- 19. Astfel, persoanele care circulă după ora 22 sunt OBLIGATE să dețină asupra lor o declarație de la angajator sau să completeze o declarație pe propria răspundere!

Declarația pe propria răspundere poate fi completată cu scris „de mână!”

Declarația pe propria răspundere poate fi completată integral olograf („de mână”), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declarației pus la dispoziție.

Declarația pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, și va fi pusă la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale la momentul legitimării persoanei.

Reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale pot efectua fotografirea documentelor (declarație pe proprie răspundere și act de identitate) la momentul legitimării persoanei.

E INTERZISĂ deplasarea în grupuri mai mari de 3 persoane!

Art. 3 –  Circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii  privind COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoană.

Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane, persoane care NU locuiesc împreună.

Recomandări pentru deplasarea pe timp de zi, RESTRICȚII după ora 22!

Art. 4 – În intervalul orar 6 – 22 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și  animalelor de companie domestice precum și bunuri necesare activității profesionale.

– depasarea pentru asistență medicală care NU poate fi amânată și nici realizată de la distanță.

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice bolnave ori dizabilități, ori deces a unui membru de familie.

– deplasări scurte în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individualăa oamenilor și nevoile animalelor de companie și domestice.

La art. 5 intervine Restricția sau permiterea circulației doar în anumite condiții:

 Art. 5: 1) În intervalul orar 22 – 06, circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4, cel cu privire la recomandările pe timp de zi.

Fac excepție de la aceste prevederi , personalul din cadrul instituțiilor sistemul național de apărare Ordine PUblică  și securitate națională, corpului diplomeatic, personalul care asigură sefrviiciile de utilitate publică, Guvernul României și Administrția Prezidențială.

Măsura se aplică din 22 martie, ora 22.

error: Content is protected !!