Din bani publici, Primăria Bistrița dă 500.000 la biserici pentru reparații, pictură etc. Câți bani primește fiecare parohie!

Primăria Bistrița alocă 500.000 de lei pentru finalizarea bisericilor construite în oraș! Primarul municipiului Bistriţa este împuternicit să semneze cu fiecare unitate de cult contractul de finanţare pentru sumele şi destinaţiile prevazute în hotărâre.

Repartizarea sumelor se face in functie de solicitarile unitatilor de cult, in limita bugetului aprobat, tinanadu-se cont de natura lucrarilor si necesitatea realizarii acestora.

Decontarea sumelor aprobate se va face dupa efectuarea lucrarilor, pe baza unor situatii de lucrari insusite de beneficiari, constructori si dirigintii de santier, situatii intocmite conform ofertelor din devizele oferta anexate cererilor pentru acordarea sprijinului financiar.

Lista parohiilor car priesc bani de la Primărie:

  • Parohiei Ortodoxe Române Ghinda
  • Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul ierarh Nicolae”, Sigmir
  • Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea
  • Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului
  • Parohiei Ortodoxe Române ”Buna Vestire”
  • Bisericii Crestine Baptistă Maghiară
  • Parohiei reformată Sărata

Comunității evreilor Bistrița.

Proiectul privind finanțarea unităților de cult va fi dezbătut în ședința ordinară de joi, 26 mai.

error: Content is protected !!