Direct din bugetul public plătim 350.000 de euro pentru gafe de construcție la pârtia de schi! Administrația Crețu a atribuit un contract fără licitație, pe motiv de urgență.. că au fost alunecări de teren!

Din bugetul local plătim 1.5 MILIOANE  de lei pentru refacerea unor lucrări prost-executate la pârtia de schi! În această primăvară, lacul de acumulare realizat pentru alimentarea tunurilor de zăpadă s-a prăbușit iar terenul a suferit alunecări și lucrarea a fost compromisă. Ovidiu Crețu a explicat tuturor că sunt cauze naturale, imprevizibile și de fapt ploaia a făcut ca o porțiune de deal să alunece. În realitate, însă NU s-au realizat sisteme de drenaj. Excepție face doar zona de pârtie, unde s-au executat șanțuri transversale…. și astfel lucrarea a fost salvată.

Drept dovadă, suprafața respectivă este impecabilă, fără urme de alunecare. În schimb, zona unde sunt amplasați stâlpii de telescaun a fost ignorată atât de proiectant cât și de executant și NU s-a luat în calcul posibilitatea alunecărilor. Este fix porțiune care prezintă alunecări! Fără drenaje pe suprafața de funcționare a telescaunului s-a produs o alunecare de teren.

În primă fază au alocat 180.000 de lei… după care au mai adăugat un zero la sumă și au atribuit contractul direct, fără nicio licitație! TOTAL: 1.800.000 de lei pentru refacerea lucrărilor!

În urma unei ședințe ordinare s-au alocat 180.000 de lei pentru refacerea lucrării dar ulterior au transferat sume suplimentare din bugetul local. Refacerea suprafeței care a suferit alunecări de teren și reconstrucța lacului de acumulare care asigură alimentarea tunurilor de zăpadă costă 1.480.688 de lei fără TVA (aprox. 350.000 de euro).

KRANZ EUROCENTER este firma care a prins contractul cu Primăria Bistrița! E aceeași firmă care a executat lucrările la pârtia de schi!

Elaborarea docum.tehnico-economice si execuţia lucrărilor pt.ob.de investiţii” Intervenţii de urgenta in urma alunecări de teren pe amplasamentul pârtiei de schi din Complexul Sportiv Polivalent Wonderland.

Ce lucrări prevede contractul: Prezenta achiziție constă în realizarea următoarelor documentații/activității/lucrări , astfel:

1. Documentaţia: Elaborare studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (S.F); Documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism; Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor si proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.A.E. si P.O.E); Elaborarea proiectului tehnic de execuţie (P.T.E); Verificarea proiectului de către verificatori de proiecte atestați pe specialități;

2. Activităţi:
Asistență tehnică pe parcursul execuției Participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;

3. Execuţie lucrări
Execuţie lucrări de consolidarea versantului din amonte de rezervorul de apa pentru producerea zăpezii artificiale Execuţie lucrări de refacerea lacului de acumulare a apei.

Contractul de 350.000 de euro a fost atribuit în câteva zile spre aceeași firmă care a realizat pârtia de schi din Wonderland! S-a invocat situația de urgență și astfel s-a evitat o licitație!

Extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractanta si în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directiva Conform prevederilor bart 104 alin.(1) lit.c) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a aplicat procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare, ca urmare a faptului că s-au produs alunecări de teren in amontele lacului artificial de acumulare a apei pentru producerea zăpezii. In urma verificărilor efectuate în teren s-a constatat că lacul de acumulare precum si lucrările din zona acestuia, au suferit grave degradare .

S-a întocmit expertiza tehnica, care releva faptul ca, topirea brusca a zăpezii a făcut ca în prima fază , apa să se infiltreze în straturile inferioare ale terenului și odată cu ploile abundente din luna aprilie să ducă la reducerea caracteristicelor fizico-chimice a acestuia, la alunecarea terenului din amonte de rezervor, iar mai apoi la pierderea stabilității taluzului rezervorului și la deformarea lacului de acumulare a apei pentru producerea zăpezii .

Pentru evitarea pierderii garanţiei lucrărilor realizate în baza contractului nr 111/20.08.2015 încheiat cu SE Kranz Euroceter SRL Piteşti având ca obiect „Amenajare partie de schi, inclusiv utilităţi, in cadrul Complexului Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea” și ținând cont de faptul că lucrările de stabilizare a versantului și cele de refacere a rezervorului de apa (lacul de acumulare) se intercalează ca execuţie și conform recomandărilor expertului, trebuie să se realizeze cât mai urgent, respectiv în perioada de garanție a contractului de lucrări. – după cum se arată în caietul de sarcini.

Contractul a fost atribuit în 9 octombrie, prin negociere fara publicare prealabila.

Firma care a proiectat pârtia de schi a falimentat și NU poate fi trasă la răspundere, iar constructorul poate invoca lipsa acestui sistem de drenaj în proiectul propriu-zis, în timp ce Ovidiu Creţu spune că ploaia e de vină!

În ce privește pârti de schi, firma care a proiectat investiția NU a dimensionat corect necesarul de echipamente. În consecință, Primăria Bistrița va cumpăra încă 4 tunuri de zăpadă, investiți pentru care s-au alocat 258.000 de lei. (60.000 de euro). Plus 180.000 de lei (40.000 de euro) pe reparații.

În opinia lor: niciun vinovat pentru calitatea lucrărilor la pârtia din Wonder land! Concret: la 1 an de la inaugurare, se mai pompează 350.000 de euro pentru remedierea situației!

Echipamentele NU au fost dimensionate corect! Urmează noi investiții, la numai 1 an de la inaugurare!

În ce privește pârtia de schi, firma care a proiectat investiția (firmă care între timp a dat faliment) NU a dimensionat corect necesarul de echipamente. În consecință, Primăria Bistrița va cumpăra încă 4 tunuri de zăpadă, investiți pentru care s-au alocat 258.000 de lei. (60.000 de euro).

Pârtia de pe Dealul Cocoșului are cea mai joasă altitudine din țară: pornește de la 676 metri și ajunge la 418 metri și are 1.200 metri lungime. A fost realizată cu bani din bancă! Până acum, pârtia de schi a costat 5 milioane de euro. În 2016, pentru pârtia de schi din Wonderland, Primăria Bistrița a alocat 7.021.000 lei de la bugetul local și 14.327.000 lei din creditul bancar. TOTAL: 26 milioane de lei fără TVA (peste 5 milioane de euro).

Pare incredibil, dar la numai 1 an de la inaugurare, Primăria Bistrița alocă încă 350.000 de euro pentru reparații și nimeni NU-și asumă această gafă pe care o decontăm din bugetul local!

error: Content is protected !!