FOTO/VIDEO: Zeci de mii de litri de băuturi răcoritoare, descoperite în timp ce erau depozitate necorespunzător. Sancțiuni drastice aplicate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin organele sale teritoriale, a desfășurat o acțiune de control privind conformitatea și modul de etichetare, prezentare și publicitate a băuturilor răcoritoare, a sucurilor și nectarurilor de fructe.

Controlul s-a desfășurat în toate județele țării, așadar chiar și în Bistrița-Năsăud.

”La nivel național au fost controlați 682 operatori economici (distribuitori, magazine, stații benzină și producători), iar la un număr de 425 dintre aceștia (62,3%) au fost constatate deficiențe. A fost verificată o cantitate de 652610 litri produse (47357 litri sucuri, 25103 litri nectaruri și 580150 litri băuturi răcoritoare), din care 75644 litri, reprezentând 11,6% din cantitatea controlată (1634 litri sucuri, 892 litri nectaruri și 73118 litri băuturi răcoritoare), nu se încadrau în prevederile legale în vigoare privind protecția consumatorilor”, arată ANPC, într-un comunicat de presă.

Urmare a deficiențelor constatate, organele de control  din toată țara au dispus următoarele măsuri:

– oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a 29449 litri de băuturi răcoritoare, nectaruri și sucuri din fructe în valoare de circa 43353 lei care erau improprii consumului uman (produse depozitate în condiții improprii sau cu data durabilității minimale depășită);

– oprirea temporară de la comercializare a 31767 litri de băuturi răcoritoare, nectaruri și sucuri din fructe în valoare de 92173 lei până la remedierea neconformităților constatate;

– aplicarea a 463 sancțiuni contravenționale, din care 221 avertismente și 242 amenzi în valoare de 1.012.800 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor.

În cursul acțiunii de control s-au evidențiat o serie de abateri. Printre acestea se numără și cele privind condițiile de depozitare a băuturilor. În unele cazuri, depozitarea apelor minerale, băuturilor răcoritoare, sucurilor și nectarurilor din fructe se făcea sub incidenta directă a razelor solare.

https://www.facebook.com/ANPC.gov/videos/1100714383651598/?__tn__=K-R

ANPC menționează că au fost depistate și altfel de abateri, precum:

– Ambalaje și etichete deteriorate;
– Comercializarea de produse în afara datei durabilității minimale;
– Lipsa elementelor de identificare și caracterizare;
– Neînscrierea denumirii sub care se vinde produsul;
– Lipsa înscrierii termenului “cu îndulcitori”, deși aceștia erau menționați în lista ingredientelor;
– Înscrierea unor afirmații eronate, abuzive sau confuze;
– Lipsa înscrierii categoriei si a denumirii specifice sau codul numeric CE a aditivilor utilizați în fabricație;
– Lipsa înscrierii pe etichete a atenționării „poate afecta negativ activitatea copiilor și atenția acestora” în cazul menționării în lista ingredientelor a coloranților, înscriși în Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari;
– Înscrierea ilizibilă a datei durabilității minimale;
– Elementele de identificare – caracterizare netraduse în limba română;
– Informații înscrise cu caractere foarte mici, greu vizibile;
– Lipsa informațiilor privind denumirea și/ sau adresa sediului social al responsabilului privind informarea consumatorilor;
– Lipsă înscrierii declarației nutriționale;
– Nerespectarea condițiilor privind depozitarea și comercializarea băuturilor răcoritoare, a sucurilor și nectarurilor de fructe;
– Utilizarea unor practici comerciale înșelătoare: diferențe de preț între raft și casa de marcat, vânzarea de produse la pachet promoțional fără a exista produsul individual pentru compararea prețurilor, comercializarea produselor cu denumiri diferite la raft față de ceea ce este înscris pe etichetă, lipsa produselor promoționale înscrise pe unele ambalaje;
– Lipsa afișării sau afișarea într-o formă ilizibilă, echivocă a prețurilor;
– Lipsa afișării prețului pe unitatea de măsură;
– Lipsa afișare preț de vânzare.

”Comercializarea produselor alimentare reprezintă unul din cele mai sensibile domenii de activitate ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, dacă ne gândim numai la faptul că un aliment depozitat necorespunzător poate duce la îmbolnăvirea consumatorului care a avut ”ghinionul” să-l cumpere. Gândiți-vă la un copil al cărui părinte îi cumpără o sticlă de suc depozitat în soare sau care nu menționează informațiile esențiale pe etichetă. Așa cum am declarat deja, nu vom accepta astfel de comportamente și vom continua să supraveghem piața pentru ca abateri de felul celor constatate de comisarii ANPC să nu mai apară și să nu mai pună în pericol sănătatea noastră și a copiilor noștri”, a declarat Horia-Miron Constantinescu, președinte al ANPC.

https://www.facebook.com/ANPC.gov/videos/502311966996869/?__tn__=kC-R&eid=ARCDbXAHtUGA-y6plP9meFhoTmL_k1y3_JxlORPh53p_zMC6WMKVb4UP2mbeDe2dHTVpcJQm3J-bHJQZ&hc_ref=ARShGmT0kiRkPG53NoGHXaKqf-jRGXSk2lgfPnXAPvECIzv3jG-2Qzu8asYyhCezLzg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDcwmwr9XPE_4DgKql3R75bu-tsA5r0Pfj3o6__scOTd_xqeABGUra_hyeGZxYeDUXbNdmSxILxtLRWFwBhWjR3nnUaLWq3WiAw2U3Uo7jsvrycccTKMf-Gjx6FJ266xTGXpgOg2GIcyyvLJV0ZIJz3MPv3J_zusMUXs9z1-RylaJ_rdS2Ejgib21731M0LAzN6DhC1TdHv5_YF55Cekwkp1JdT89Khydf4ra8mi8qhrX1eCTuzbMo-kWFVYNYpLckzrCb_7tTh24kHH43Df8QGFDO0r3rUUdibM_7SjM1kIO9BvuvRzNe5tZ5H2vE0pYMRSDXyUI-42OoWkg4g1BWtSXi_1LTmB-9FrmwlhKaJuszfNJIsf7DDFVY

SFATURI PENTRU CONSUMATORI

  • Acordați o atenție deosebită când cumpărați sucuri, nectaruri din fructe și băuturi răcoritoare asupra modului de prezentare a ambalajului, asupra etanșeității recipientelor. În cazul în care ambalajul este bombat rezultă că a început procesul de fermentare și produsul nu mai este apt consumului.
  • Acordați atenție condițiilor de depozitare atât în magazinul de desfacere, cât și la domiciliu atunci când producătorul impune condiții în acest sens. În cazul sucurilor și nectarurilor din fructe, odată deschise ambalajele implică consumul lor într-un timp relativ scurt, iar ambalajele deschise vor fi păstrare în condiții de refrigerare (în frigider, nu în congelator).
  • Citiți cu atenție înscrisurile de pe etichete și cumpărați numai acel produs care corespunde preferințelor și necesităților dumneavoastră.
  • Refuzați produsele care prezintă data durabilității minimale modificată sau depășită.
  • La cumpărarea produselor alimentare solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea/siguranța unui produs.

SURSA: ANPC