Guvernul a aprobat Programul Național „Masă sănătoasă”

Guvernul României a adoptat în ședința de joi, 11 ianuarie, o hotărâre inițiată de Ministerul Educației, act normativ care prevede instituirea la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar a Programului Național „Masă sănătoasă” (PNMS) derulat pe perioada desfășurării cursurilor anului școlar, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Potrivit Guvernului, programul reprezintă o continuare pe o scară mult mai largă a programului „Masă caldă în școli”. Acesta vizează acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Programul se va derula în trei variante diferite:
a) „masă caldă, preparată în regim propriu, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care există cantină cu avize de funcționare, înregistrată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, și spațiu adecvat de servire a mesei;
b) masă caldă, în regim catering, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, hrana putând fi servită în sala de clasă sau într-un alt spațiu amenajat în acest scop.
c) pachet alimentar, în situația în care nu există posibilitatea asigurării mesei calde în regim propriu sau de catering.

Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau a altor zile declarate prin lege, ca zile nelucrătoare.

Scopul Programului Național „Masă sănătoasă” este sprijinirea participării la educație a tuturor copiilor prin oferirea unei alimentații sănătoase care să susțină învățarea, prin crearea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional și întărirea stării de bine a elevului și adoptarea igienei muncii intelectuale la vârste și în contexte diferite.

Cele 450 de unități de învățământ preuniversitar, care beneficiază de masă caldă, aprobate prin H.G. nr. 999/2023, sunt incluse, de drept, în Programul Național „Masă sănătoasă”, începând cu data de 1 ianuarie 2024, pentru a se asigura continuitate intervenției, acordate prin Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Finanțarea Programului Național „Masă sănătoasă” se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în cuantumul stabilit, anual, pentru anul școlar următor, prin Legea bugetului de stat, proporțional cu numărul de beneficiari din anul școlar următor.

Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor și se stabilește potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Programul Național „Masă sănătoasă” poate fi finanțat și din fonduri externe, în vederea derulării activităților acestuia.

Bugetul alocat pentru Programul Național „Masă sănătoasă” în anul 2024 este 1.139.400 mii lei, în beneficiul preșcolarilor și elevilor din maximum 1000 de unități de învățământ preuniversitar de stat, așa cum este prevăzut în Ordonanța de urgență nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene.

Actul normativ stabilește și normele metodologice de aplicare a PNMS, conținând și prevederi cu privire la normele minime obligatorii care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi, precum și specificații tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de furnizare/servicii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *