În peste 120 de unități de învățământ din Bistrița-Năsăud nu este asigurată paza şi protecţia elevilor nici cu paznic, nici prin camere de supraveghere

Inspectoratele de Poliție și Jandarmi din Bistrița-Năsăud au întocmit un raport cu privire la gradul de siguranţă în incinta și în zona adiacentă unităților de învăţământ din județ, document prezentat în ședința din luna august a Colegiului Prefectural. Potrivit raportului, paza în aproximativ jumătate din unitățile școlare din județ este asigurată cu ajutorul sistemelor moderne de supraveghere, însă există și școli în care sunt angajați paznici, dar și unități care nu dispun de niciun fel de pază.

Astfel, după modul de asigurare cu pază a unităților de învățământ, în județ situația se prezintă în felul următor:

  • ”48,82% (146 unități de învățământ) sunt dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video. În mediul urban procentul este de 13,20% (40 unități de învățământ), iar în mediul rural de 36,30% (110 unități de învățământ).
  • 9,69% (29 unități de învățământ) dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme video de supraveghere, din care un procent de 8,91%(27 unități de învățământ) în mediul urban şi 0,66% (2 unități de învățământ) în rural.
  • 41,47% (124 unități de învățământ) din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar nu dispun nici de pază umană şi nici de sisteme de supraveghere video video. 6,60%(20 unități de învățământ) se află în mediul urban şi 34,32%(104 unități de învățământ) în rural. Dintre acestea, 10 unități de învățământ (3,33%)sunt dotate cu sisteme anti-efracție, 0,99% (3 unități de învățământ) în mediul urban și 2,31% (7 unități de învățământ) în mediul rural”, se arată în raportul prezentat în ședința Colegiului Prefectural Bistrița-Năsăud din luna august, ședință în cadrul căreia s-a adoptat și un plan de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță în școli.

Același document mai arată că, în anul școlar 2021 – 2022, la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost înregistrate 62 de incidente în unitățile de învățământ și în zona adiacentă, fiind întocmite în aceste cazuri analize post-cauzale și fiind dispuse măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate.

”Majoritatea incidentelor înregistrate au avut loc în incinta unităților de învățământ, fiind fapte care aduc atingere integrității corporale sau sănătății persoanei (loviri sau alte violențe și vătămare corporală din culpă). De asemenea, ca particularitate, în anul școlar 2021-2022, au fost înregistrate cazuri de abandon școlar ca urmare a retragerii elevilor de la învățământul general obligatoriu în favoarea înscrierii acestora în cadrul învățământului de tip homeschooling, învățământ  nereglementat în România, fiind înregistrate în aceste cazuri dosare penale privind infracțiunea de ”împiedicarea la învățământul general obligatoriu””, se mai arată în raport.

Totodată, au fost desfășurate activități informativ-preventive la clasele din care provin elevii implicați în evenimente și s-a procedat la consilierea lor și a părinților, în vederea prevenirii delincvenței juvenile și victimizării minorilor.

Printre cauzele care au dus la producea unor astfel de evenimente se numără și lipsa alocării fondurilor necesare pentru remedierea deficiențelor pe linie de pază, lipsa implicării părinților în luarea măsurilor pentru prevenirea delincvenței juvenile și victimizarea miorilor, slaba pregătire/instruire a paznicilor unităților de învățământ, precum și lipsa de fonduri în implementarea unor proiecte pe teme precum reducerea violenței fizice și psihologice în unitățile de învățământ, consum de droguri.

Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, începând cu data de 13 septembrie 2022 și până la încheierea anului școlar 2022-2023, programul de lucru al polițiștilor de proximitate va fi modificat și se va desfășura între orele 07.30 -15.30, pentru a putea  fi prezenți în zona adiacentă unităților de învățământ la începerea și terminarea cursurilor.

De asemenea, se va desemna câte un polițist responsabil pentru fiecare școală în parte, datele de contact ale acestuia urmând a fi expuse, la vedere, în fiecare unitate de învățământ.

Totodată, vor fi realizate campanii de informare pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor, prin desfășurarea unor activități de conștientizarea părinților și a elevilor cu privire la potențialele pericole și situațiile vulnerabile la care pot fi expuși la școală, acasă, pe stradă și în mediul online, atunci când nu sunt supravegheați de adulți.

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în anul școlar 2022-2023, vor funcționa 299 de unităţi de învăţământ preuniversitar (294 unități de învățământ și 5 cluburi). Dintre acestea, 89, respectiv 29.77%, sunt în mediul urban și 210, respectiv 70.23%, în mediul rural. Totodată, 286 de unități de învățământ se regăsesc în sistemul de învățământ de stat și restul în sistemul de învățământ privat.

După tipul unităților de învățământ, situația se prezintă astfel:

  • 114 grădiniţe (39 urban / 75 rural);
  • 145 şcoli gimnaziale (22 urban / 123 rural);
  • 31 licee, colegii etc. (20 urban / 11 rural).
  • 5 alte unități de învățământ –cluburi sportive, cluburi ale copiilor, școli postliceale ( 5 urban ).
  • 4 școli postliceale (3 urban/1 rural).
error: Content is protected !!