Luptă CRUNTĂ pe un contract de 4 MILIOANE de euro, la Beclean. CML a câștigat, dar oferta lor ar putea fi ANULATĂ!

Luptă CRUNTĂ pe un contract de 4 MILIOANE de euro, la Beclean

Primăria Beclean a organizat o licitație pentru amenajarea pieței agroalimentare din localitate. Practic, e vorba de o construcție NOUĂ, modernă. Contractul este  estimat la 4 MILIOANE de euro și implică proiectarea și execuția pieței agroalimentare din fonduri europene.

Pe piața din Beclean s-au luptat : CML, T.C.I si NORDCONFOREST! În primă fază au câștigat “ai noștri!”

La licitație s-au înscris 3 firme: CML din Beclean, TCI din Cluj și Nordconforest din Cluj.

Contractul vizeaza urmatoarele componente si activitati:

 • I. Servicii de proiectare:
 • – Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
 • – Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie necesare executiei de lucrari;
 • – Elaborarea Proiectului pentru Organizarea Executiei;
 • – Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor;
 • – Elaborarea Proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor – „as built”.

II. Executie Lucrari:

 • – Organizare de santier
 • – Demolari, demontari si dezafectari pentru pregătirea amplasamentului
 • – Evacuari materiale rezultate
 • – Epuizmente (aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază)
 • – Amenajari pentru protectia mediului si aducerea in stare initiala
 • – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
 • – Constructii si instalatii constand in Construire Piata Agroalimentara si Lucrari de Amenajari exterioare
 • – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
 • – Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
 • – Pregătirea personalului de exploatare
 • – Probe tehnologice şi teste.

Valoarea estimata fara TVA : 18.024.608,71 lei ( aproximativ 4 MILIOANE de euro, cu TVA).

Valoarea garantiei de participare: 180.000 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

CML a câștigat contractul pieței agroalimentare din Beclean, dar încă NU sunt siguri că vor prinde contractul de 4 MILIOANE de euro!

În luna ianuarie, Primăria Beclean a desemnat câștigătorul, pe baza ofertelor depuse. În primă fază, CML a câștigat acest contract, în valoare de 4 MILIOANE de euro.

Elemente-cheie luate în calcul la desemnarea câștigătorului:

 •  prețul ofertei 40%
 • experiența deținută de expert proiectant șef 15%
 • experiența de deținută de inginer proiectant 10%
 • experiență deținut de expertul inginer cci ia 10%
 • durată de garanție acolada lucrărilor lucrărilor 25%

Nordconforest acuză jocuri de culise! Comisia Primăriei Beclean a considerat că NU au depus suficiente detalii la ofertă!

În luna octombrie 2023, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a obligat Primăria Beclean să reia procedura! În urma unei sesizări la CNSC, Nordconforest a obținut o decizie favorabilă, prin care Primăria Beclean a fost OBLIGATĂ să reevalueze și să țină cont de oferta companiei. Nr. 2520/C11/2778 Data: 26.10.2023.

La câteva luni distanță, CML își asigură contractul, după ce oferta rivală a fost exclusă!

CML a câștigat contractul de 4 MILIOANE de euro în cursul lunii ianuarie, după ce oferta Nordconforest a fost declarată neconformă.

„Modul în care s-a stabilit rezultatul procedurii a determinat și restrângerea concurenței pentru că datorită declarării ca neconformă și inacceptabilă a ofertei depusă de subscrisa asociere, a rămas valabilă doar oferta declarată câștigătoare ofertă care cuprinde un preț mai mare decât cel prevăzut în oferta depusă de subscrisă.” – după cum se arată în plângerea adresată CNSC.

Nordconforest acuză jocuri de culise! Spun că CML-ul a câștigat desi a avut prețul mai mare!

„Cu toate că nu am avut acces la oferta depusă de către CML.ro ținând seama de specificul acestei proceduri de achiziție și de obiectul contractului, putem afirma că și oferta depusă de CML.ro este întocmită într-o manieră similară celei depuse de asocierea compusă din NordConforest.

Nici ofertantul declarat câștigător nu deține proiectul tehnic, nu are informații cu privire la data la care autoritatea contractantă va obține autorizație de construire, acordurile și avizele necesare.

Ofertantul declarat câștigător a fost în situația subscrisei asocieri în sensul că a întocmit oferta pe baza unor estimări privind procedurile și succesiunea lucrărilor ca atare aspectele care au fost imputate ofertei depuse de subscrisa.

Oferta depusă de subscrisa în măsura care va fi declarată conformă și acceptabilă este mai avantajoasă pentru autoritatea contactată decât cea declarată câștigătoare (CML).” – după cum se arată în adresa transmisă către CNSC.

Caietul de sarcini lasă loc de manevră, pe detalii!

Compania a fost exclusă pe motiv că NU a detaliat anumite chestiuni solicitate în caietul de sarcini, cu referire la utilajele folosite, graficele de lucrări, personalul angrenat în contract.

Concret, Nordconforest NU a anexat histograma pentru muncitori, histograma pentru utilaje, registrele pentru salariați etc.

 În replica, Nordconforest susține că graficul general de realizare a investiției face dovada că planificarea făcută de subscris asocierea este realistă, cuprinde detalierea activităților și asigură respectarea termenelor prevăzute în documentația de achiziție, motive de nelegalitate privind stabilirea ofertei CML ca fiind câștigătoare.

Ultima BĂTĂLIE!

Într-un ultima atac, în 6 ianuarie, Nordconforest s-a adresat CNSC și solicită reluarea procedurilor. Primăria Beclean a fost înștiințată oficial de acest demers. CNSC urmează să se pronunțe asupra acestei sesizări, adresate în 6 februarie.

Teoretic, lupta se poate prelungi până la o pronunțare definitivă a Curții de Apel Cluj. (etapă ulterioară pronunțării CNSC).

După desemnarea firmei câștigătoare, urmează proiectarea și execuția propriu-zisă a pieței agroalimentare din Beclean, finanțarea europeană fiind asigurată…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *