Ministerul Dezvoltării a elaborat reglementări moderne pentru construcţia spitalelor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a elaborat reglementări moderne pentru construcţia și modernizarea spitalelor.

”Normativul de construcţii în vigoare este vechi de 25 de ani, datează din 1997 şi nu mai oferă soluţii moderne pentru construcţia şi modernizarea spitalelor”, a subliniat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

În România există peste 400 de spitale care funcţionează în 1.363 clădiri, majoritatea acestora fiind construite pe baza unor normative vechi.

Avem nevoie de reglementări moderne, adaptate normelor europene pentru construcţia de spitale noi şi pentru modernizarea şi restructurarea clădirilor actuale. Acestea sunt condiţii de bază pentru o infrastructură spitalicească modernă şi servicii sanitare adecvate oferite cetăţenilor”, a adăugat ministrul.

Normativul se aplică pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor cu funcţiunea de spital, a incintelor şi terenurilor aferente, prevăzute a se realiza pe teritoriul României, în vederea alinierii prevederilor la normativele europene, respectiv la cerinţele tehnice şi funcţionale, precum parametrii de proiectare şi funcţionare a sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare.

Noul normativ permite elaborarea unor proiecte cu fluxuri medicale şi instalaţii corecte, reducând, în acest fel, posibilitatea interferenţelor dintre circuitele medicale.

Instalaţiile corect proiectate şi executate reduc semnificativ riscul apariţiei infecţiilor nosocomiale, a incendiilor, adică a evenimentelor din care pot rezulta pierderi de vieţi omeneşti”, a precizat ministrul Dezvoltării.

Sursa citată a subliniat că o altă modificare semnificativă adusă de noile normative reprezintă corelarea lor cu referinţele medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru buna funcţionare a spitalelor.

Documentul stabileşte prevederile tehnice şi condiţiile minime de calitate pe care trebuie să le asigure construcţiile cu funcţiunea de spital (indiferent de profilul şi capacitatea acestora), pe întreaga durată de existenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Dezvoltării a iniţiat modificarea a zeci de normative de construcţii în anul 2021. Primul normativ actualizat a fost cel pentru construcţia creşelor, urmat de normativul privind construcţia şcolilor şi liceelor. După elaborarea normativelor privind construcţia spitalelor, Ministerul Dezvoltării va moderniza şi alte reglementări în domeniul construcţiilor, cum ar fi cel pentru grădiniţe şi cele pentru construcţia clădirilor eficiente energetic. La elaborarea acestui act normativ au participat universităţi tehnice de specialitate, experţi cheie din toate domeniile specifice şi s-au organizat consultări cu ministerul de resort.

Noile normative pentru construcţia spitalelor, semnificativ simplificate şi reduse de la aproape 200 de pagini la 112, vor intra în vigoare în 30 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României.