Municipalitatea va solicita finanțare prin PNRR pentru un proiect care presupune revitalizarea și punerea în valoare a Cetății Medievale Bistrița

Primăria municipiului Bistrița intenționează să solicite finanțare prin PNRR pentru un proiect care presupune punerea în valoare a Cetății Medievale Bistrița, promovarea, marcarea și semnalizarea punctelor de interes, în scopul revitalizării turismului. 

”Proiectul are în vedere promovarea turismului cultural, legat de spațiile multifuncționale din oraș, pe traseul vechiului zid de împrejmuire al Cetății Medievale Bistrița, zonă din oraș care poate găzdui programe culturale specifice, adaptabile la implicarea în dezvoltarea circuitelor turistice locale sau internaționale. Prin proiect vor fi realizate intervenții de restaurare și punere în valoare a Turnului Dogarilor și a fragmentelor din zidul Cetății Medievale Bistrița, care pot fi valorificate din punct de vedere turistic”, arată municipalitatea.

Primăria Bistrița mai adaugă că ”pilonii proiectului vor fi două categorii de obiecte arhitecturale și anume: Fragmentele din zidul Cetății Medievale păstrate până în prezent și Turnul Dogarilor, capabile să furnizeze o gamă diversificată de oferte pentru desfășurarea unor evenimente și implicarea unui număr mai ridicat de vizitatori sau participanți (activități în aer liber, punerea în valoare a tradițiilor, meseriilor și obiceiurilor, întruniri) într-un mediu ce poate accepta coexistența istoriei și a civilizației moderne”.

Proiectul va contribui la creșterea calității vieții și a gradului de satisfacție a populației municipiului Bistrița prin:

 • Eficientizarea serviciilor publice în domeniul culturii;
 • Creșterea nivelului de educație culturală a populației;
 • Conștientizarea impactului actului cultural asupra dezvoltării potențialului individual și colectiv al consumatorilor de cultură;
 • Creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități;
 • Prevenirea marginalizării sociale a minorităților;
 • Cultivarea spiritului civic, prin implicarea societății civile în implementarea unor programe culturale diversificate;
 • Dezvoltarea creativității și punerea în valoare a potențialului creativ pe segmentul tinerilor;
 • Conștientizarea comunității locale cu privire la valoarea patrimoniului construit;
 • Dezvoltarea economiei locale ca urmare a creșterii numărului de turiști;
 • Crearea de noi locuri de muncă;
 • Creșterea veniturilor la bugetul local al municipiului Bistrița.

Valoarea proiectului este de circa 12 milioane de lei.

error: Content is protected !!