Noi valori ale chiriilor pentru locuințele ANL din municipiul Bistrița, de la 1 aprilie

Consiliul Local Bistrița va dezbate în ședința ordinară din luna februarie un proiect de hotărâre care vizează aprobarea modului de calcul al chiriei pentru locuințele ANL din municipiu. De asemenea, consilierii locali vor stabili și cuantumul chiriei. 

Potrivit proiectului, noile chirii se vor aplica începând cu data de 1 aprilie 2024.

Cuantumul chiriilor se calculează pornind de la prețul de investiție al locuinței aplicându-se cotele de 1,5% reprezentând cheltuieli de reparații și întreținere și de 0,5% pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani. Chiria lunară va fi ponderată cu coeficienții aferenți rangului localității și venitului mediu net pe  membru  de familie  a  titularului  contractului de închiriere, realizat în anul 2023. De asemenea, cuantumul chiriei se actualizează anual cu indicele prețurilor de consum mediu comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior. Indicele prețurilor de consum mediu aferent anului 2023 este de 110.40 și se va aplica la chiria netă anuală calculată conform Anexei nr.16 la normele metodologice. Valorile chiriillor actualizate au fost calculate la nivelul maxim al coeficientului de venit, respectiv 1,00, și urmează a fi aplicate începând cu data de 01.04.2024”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi analizat de Consiliul Local Bistrița.

În document se mai precizează că valoarea chiriei se recalculează şi se actualizează pentru titularii contractelor de închiriere care împlinesc vârsta de 35 de ani, începând cu luna următoare împlinirii vârstei.

Proiectul vizează actualizarea chiriilor din locuințele ANL din Bistrița, procedura fiind una anuală.

Într-o anexă a proiectului de hotărâre care va fi analizat de Consiliul Local Bistrița au fost prevăzute și noile valori ale chiriilor. Acestea pot fi consultate AICI.

În municipiul Bistriţa, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, au fost construite un număr de 773 de locuinţe. Dintre acestea, 499 au fost vândute titularilor contractelor de închiriere, conform prevederilor legale aplicabile, rămânând în administrarea Consiliului local al municipiului Bistriţa un număr de 274 de locuinţe, situate în 19 blocuri.