Pe Floarea Gaftone o bagă-n comisii! Echipa lui Turc + echipa lui Radu Moldovan îi vor acorda note! Așa-i legea!

Activitatea Secretarului Floarea Gaftone va fi evaluată în cursul lunii februarie! În acest sens, 2 consilieri locali, NUMIȚI de primarul Ioan Turc vor face parte din comisia specială de analiză a activității secretarului!

La ședința ordinară din 31 ianuarie se propune desemnarea de către Consiliul Local al municipiului Bistrița a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Bistrița.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) lit.e).și alin.(6) din Anexa nr.6 la OUG 57/2019, calitatea de EVALUATOR al secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale, comisie ce se constituie prin dispoziţia primarului, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local.

Echipa lui Turc + echipa lui Radu Moldovan îi dau note lui Gaftone! Așa-i legea!

Potrivit art.485 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, respectiv judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde următoarele elemente:

a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

Rămâne de văzut în ce mod va scăpa Floarea Gaftone de comisia creată pentru evaluarea activității sale.

Citiți și:

Vrea să o facă de mândra-rușine! Primarul Bistriței a trimis la toată presa un comunicat despre secretarul Floarea Gaftone, care tocmai a pierdut procesul pentru sporul de salariu și a avut „rezultate profesionale modeste”! Să vadă lumea cine-i jupânu’