Robert Sighiartău, înlocuit din funcție odată cu plecarea în Parlamentul României: Ovidiu Florean îi ia locul la Consiliul Județean! Vezi ordinea de zi completă!

Consilierii județeni se întrunesc în prima ședință ordinară din acest an. Întrunirea va avea loc miercuri, 25 ianuarie de la ora 15, la sediul instituției. În cadrul aceste ședințe, Robert Sighiartău (acum parlamentar) va fi înlocuit de Ovidiu Florean!

Proiecte aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 21 decembrie 2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeteam Bistrița-Năsăud nr. 248 din 28.12.2016 privind majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 ca urmare a alocării de sume din Fondul de intervenţie la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundații

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2016 din excedentul bugetului local

5. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud în baza Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea / coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2017, a judeţului Bistriţa-Năsăud, membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre privind încredinţarea mandatului special Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan, să voteze în Adunarea Generală, pentru aprobarea retragerii comunei Chiochiș din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

 

q1 2

 

 

 

 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/14.12.2016 privind avizarea Documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Năsăud

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare

11. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Robert Ionatan Sighiartău.

12. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ovidiu-Iosif Florean.

g1-800x400

 

 

 

 

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 76/2016 privind constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 80/2016 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare

14. Diverse.

error: Content is protected !!