Patronii de la Metropolis dezvoltă un complex imobiliar de amploare: blocuri cu 10 etaje pe strada Libertății, unde a fost R.A.R-ul înainte! Se modifică regulamentul de urbanism pentru zona respectivă: FĂRĂ restricții de 4 etaje ca și pân-acum!

Patronii de la Metropolis se axează pe proiecte imobiliare și investesc în construcția unui ansambu de locuințe, în zona de sud a orașului, la intrarea dinspre Viișoara!

Cel mai amplu proiect imobiliar este la faza de documentații și prevede realizarea de blocuri cu 10 etaje pe strada Libertății nr. 47 – 49. Pe terenul respectiv există un corp administrativ, o gheretă, atelier mecanic, 13.620 de metri pătrați deținuți de firma HENIU S.A.
SC Riviera Residence intenționează să realizeze un ansamblu de locuințe colective cu înălțime medie P + 6 E + Etaj Retras cu spații la parter și accente de P + 9E + etaj retras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC RIVIERA REZIDENCE SRL intenționează să realizeze în zonă un ansamblu format din locuințe colective cu înălțime medie de D+P+6E+ER, cu spații comerciale la parter și accente de D+P+9E+ER.
Bilanţul teritorial:
– suprafaţă teren – 13.620 m2;
– construcții propuse, Sc – 3.088 m2;
– construcții propuse, Sd – 37.374 m2;
– alei pietonale – 1.633 m2;
– alei auto – 4.734 m2;
– spații verzi (gazon, accese, alei, loc de joacă pentru copii – 4.165 m2;
– POT – 22,67 %;
– CUT – 2,74;
– POT maxim admis – 45 %;
– CUT maxim admis – 2,5;
– ansamblul de locuințe colective va fi compus din 5 imobile: 2 imobile în regim de înălțime D+P+6E+ER și 3 imobile în regim de înălțime D+P+9E+ER, 309 apartamente cu 1, 2 și 3 camere;
– nr. parcări subsol – 253;

Ansamblul de locuințe va fi compus din 5 imobile: 2 imobile în regim de înălțime P+6E+ etaj retras și 3 imobile în regim de înălțime P + 9E + etaj retras. Total: 309 apartamente cu 1,2,3 camere.

După parcurgerea etapei de încadrare, Agenția pentru Protecția Mediului a decis că Planul Urbanistic Zonal întocmit de Riviera Residence NU necesită evaluare de mediu, NU necesită evaluare adecvată și se adptă fără aviz de mediu.

Decizie nr. 621 PUZ SC RIVIERA REZIDENCE SRL

Decizia poate fi contestată în conformitate cu prevederile legii contenciosului administrativ nr.554/5004, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

Pentru blocuri de 10 etaje e nevoie de o schimbare de regulament! Ceilalți investitori din zonă au fost obligați să facă blocuri mai mici, de 4 etaje!

PUZ-ul propus creează cadrul pentru schimbarea subzonei funcționale mixtă M2, de instituții, de servicii de interes general, activități productive și locuințe cu înălțime maximă de P+ 4 niveluri în subzonă de locuințe colective L4, cu înălțime maximă de P+ 10 niveluri.
Practic, dezvoltatorii imobiliari au venit cu propuneri de modificare a Planului Urbanistic General, astfel încât să poată ridica blocuri mai înalte, din rațiuni financiare. Acest lucru se poate face prin întocmirea unui Plan de Urbansim Zonal, care ulterior va fi analizat de Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Bistrița: se cere o altă încadrarea a sub-zonei respective…

În zona respectivă au apărut mai multe blocuri, dar care aveau regim de înălțime restricționat la 4 etaje, iar niciun alt dezvoltator NU a putut ridica blocuri  cu regim de 10 etaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedural, intenția dezvoltatorilor imobiliari de la Rivira Residence a respectat procedurile de afișare și deocadată NU s-au înregistrat alte propuneri. Pe baza Planului Urbanistic Zonal, Primăria Bistrița va emite autorizația de construcție a acestui ansamblu de locuințe de pe strada Libertății!

 

 

 

 

 

 

 

 

Riviera Residence este firma care a mai construit un bloc exclusivist amplasat pe strada Ion Minulescu, lângă sediul Electrica. De asemenea au în plan realizarea unui bloc de locuințe cu vedere la râul Bistrița și la Pădurea Codrișor, pe o parcelă cu acces din Parcul Municipal.

error: Content is protected !!