Peste un milion de lei pentru Grădinița nr. 7 de pe strada C.R. Vivu!

Primăria Bistrița a anunțat că a fost aprobat proiectul depus pentru finanțarea prin PNRR a lucrărilor de renovare energetică a clădirii Grădiniței nr. 7, inclusiv a instalațiilor aferente acesteia.

Și aici va fi izolată termic clădirea prin înlocuirea tâmplăriei exterioare, prin termoizolarea pereților exteriori și a planșeului. Vor fi instalate soluții de ventilare naturală pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă, precum și sisteme de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată. Și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic este prevăzută„, a precizat primarul Ioan Turc.

În ceea ce privește partea electrică, va fi modernizată instalația de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat și vor fi înlocuite corpurile de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED.

Vor fi instalate sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie.

Lucrările conexe presupun:

– Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

– Repararea acoperișului, inclusiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei;

– Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

– Modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

error: Content is protected !!