Plafonul până la care o persoană poate beneficia de tichete sociale electronice pentru alimente și mese calde, majorat la 2.000 de lei

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care plafonul maxim de venituri până la care o persoană poate beneficia de sprijinul material sub formă de tichete sociale electronice pentru alimente și mese calde a fost majorat la 2.000 de lei, față de 1.700 anul trecut.

În anul 2024, tichetul social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni. Banii respectivi pot fi folosiți exclusiv pentru achiziționarea de alimente și mese calde și pot fi utilizați în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Beneficiari vor fi pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, precum și persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Printre beneficiarii acestei măsuri se vor număra, de asemenea, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere și familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei, familiile şi persoanele singure cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii nr. 196/2016, precum și persoanele fără adăpost.

O altă măsură de sprijin aprobată începând din 2024 este ca persoanele din categoriile considerate vulnerabile să beneficieze și de un sprijin material sub formă de pachet cu alimente, în cuantum de maxim 125 lei, o dată la 6 luni.

Verificarea încadrării beneficiarilor acestor măsuri în limita de venituri lunare prevăzute prin această Hotărâre de Guvern se va face de către Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale prin instituțiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa, cu sprijinul Agenției Naţionale de Administrare Fiscală. În cazul persoanelor fără adăpost și al celor aflate în situații critice de viață, aceste verificări vor fi făcute de către autoritățile administrației publice locale.

Tichetele sociale pe suport electronic vor fi distribuite beneficiarilor prin intermediul Companiei Naţionale „Poşta Română“ – S.A, iar pachetele cu alimente vor fi distribuite cu sprijinul autorităților administraților publice locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *