Post vacant la Primăria Bistrița. Salariul de bază brut este de aproximativ 8.000 de lei. Vezi despre ce loc de muncă este vorba!

Primăria Bistriţa organizează luna viitoare un nou concurs pentru ocuparea unui post vacant în cadrul instituției, la Serviciul turism, sport – Direcţia Educaţie, Turism.

Este vorba despre un post de conducere, mai exact de şef serviciu, clasa I, gradul II în cadrul direcției, concursul urmând să se desfășoare în zilele de 8 februarie, de la ora 10:00 (proba scrisă) şi, respectiv, 12 februarie, de la ora 10.00 (interviul).

Salariul de bază brut pentru un astfel de post în cadrul Primăriei Bistrița este de aproximativ 8.000 de lei, potrivit ultimului raport privind veniturile salariale dat publicității de autoritățile locale.

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de participare prevăzute de legislația în vigoare:

– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti;

– să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 2 ani;

– sa fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul va consta în trei probe: selecţia dosarelor, proba scrisă şi un interviu.

Dosarele de înscriere se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul resurse umane şi organizare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, respectiv în perioada 8 ianuarie 2018 – 29 ianuarie 2018.

Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante) începând cu data de 12 ianuarie 2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi organizare (persoana de contact: Ionescu Iuliana, inspector, grad superior) din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon 0263224706, int. 118, e-mail primaria@primariabistrita.ro.

Sursa: Primăria municipiului Bistrița

error: Content is protected !!