Prefectura a stabilit comisia ce răspunde de referendumul de la Sîngeorz – Băi!

Astăzi, 31 octombrie 2017, s-a emis Ordinul prefectului nr. 293 din 31.10.2017 privind constituirea Comisiei pentru organizarea referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sîngeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Comisia va avea ca și scop coordonarea tuturor activităţilor de organizare și desfășurare a referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sîngeorz-Băi, având următoarea componenţă:

1. Boca Claudiu Dumitru – consilier juridic, reprezentantul prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud;
2. Gaftone George – avocat, reprezentantul primarului oraşului Sîngeorz-Băi;
3. Borș Alexandrina-Crina – director executiv, reprezentantul Consiliului judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Pop Alin Lenuț – judecător, reprezentantul Judecătoriei Năsăud;

Reprezentantul Consiliului local al oraşului Sîngeorz-Băi nu a fost desemnat.

Comisia se va întruni în şedinţe de lucru și va urmări aplicarea întocmai a prevederilor legale în materie, respectiv va coordona, urmări şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin autorităţilor și instituțiilor publice prevăzute în domeniul organizării referendumului local.

Deciziile adoptate de către comisie vor fi făcute publice prin intermediul conferințelor de presă sau al comunicatelor transmise prin secretariatul tehnic.

Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei vor fi asigurate de către Instituția prefectului – județul Bistrița-Năsăud.

Comisia constituită se va pronunța referitor la demararea acestui referendum, deoarece sunt aplicabile 2 legi: Legea 215/2001 a administrației publice locale și Legea Refrendumului nr 3/2000, actualizată în 2017. Pragul electoral lasă loc de interpretări și de aceea deocamdată NU s-a pronunțat nimeni în mod oficial privind cadrul legislativ de organizare a referendumului. (primul din România după modificările din 2017 care vizează pragul electoral).

error: Content is protected !!