A început campania ”Curățenia de toamnă”. Ce obligații au persoanele fizice și juridice

Primăria Bistrița derulează, în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2022, campania ”Curăţenia de toamnă” a anunțat viceprimarul Sorin Hangan. 

Lansez un apel către toți cetățenii orașului nostru și către administratorii de proprietăți și de firme să se implice, alături de Primărie, în acțiunile programate”, a transmis Sorin Hangan.

Viceprimarul reamintește și câteva dintre îndatoririle persoanelor fizice și juridice:

 • să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
 • să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
 • să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
 • să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;
 • să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 • să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;
 • să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 • să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 • să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
 • să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
 • să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
 • să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
 • să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

Locuitorii orașului sunt rugați să dea dovadă de spirit civic și să se implice activ în asigurarea și păstrarea curățeniei în oraș. Astfel, bistrițenii sunt chemaţi să dea o mână de ajutor pentru ca oraşul să capete un aspect curat şi îngrijit.