Primăria Bistrița solicită finanțare prin PNRR pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiu și localitățile aparținătoare

Primăria Bistrița va solicita finanțare prin PNRR pentru un proiect care prevede extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiu și în localitățile aparținătoare. 

Este vorba despre proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale ale municipiului Bistrița”, care vizează creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare.

Consiliul Local al municipiului Bistrița a aprobat luni, în ședință extraordinară, studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect, care arată că valoarea totală a investiției este de circa 13 milioane de lei.

Potrivit proiectului, rețeaua de distribuție a apei potabile se va extinde cu 6.763 km iar rețeaua de canalizare se va extinde cu 5.335 km (5,164 km  pentru canalizare exterioară, la care se adaugă 0,171 km – rețea de refulare care nu se suprapune cu rețeaua de canalizare).

Pentru extinderea rețelei de distribuție apă sunt vizate următoarele străzi din municipiul Bistrița și localitățile componente Viișoara, Sărata, Unirea:

BISTRIȚA – str. Galaxiei – CF 87504, str. Constantin Brăiloiu- CF 81485, CF 81486, str. Astrelor- CF 88425, str. Viorelelor- CF 79612;

SĂRATA – Drum acces din str. Secundară 10 – CF 88878 si CF 88948, str. Secundară 3 – CF 79617, str. Secundară 11 – CF 88700, str. Secundară 12- CF 88052, str. Agricultorului- CF 88818, str. Stiubei- CF 80946;

UNIREA – str. Aviatiei- CF 89897, str. Asfințitului- CF 83827, str. Agronomului – CF 88094, CF 88133;

VIIȘOARA – str. Izvorul Sărat – CF 88613, str. Orion – CF87482, str. Lungă – CF 89005, str. Orizontului – CF 80930.

Pentru extinderea rețelei de canalizare sunt vizate următoarele zone din municipiul Bistrița și localitățile componente, Sărata, Sigmir ,Unirea, Slătinița.

BISTRIȚA – str. Căianu – CF 81492, str. Filip Cristian Petru – CF 81171, str. Matei Corvin – CF 87544, str. Nouă – CF 79664, str. Valentin Raus – CF 87325, str. Bradului – CF 80460, str. Constantin Brăiloiu – CF 81485, CF 81486, str. Viorelelor – CF 79612;

SLĂTINIȚA – str. Intrarea Slătiniței DJ172B – CF 80520;

SĂRATA – str. Secundara 10 – CF 88878, CF 88948;

UNIREA – str. Aviatiei – CF 89897, str. Asfintitului – CF 83827, str. Pasajului – CF 83719;

SIGMIR – str. Valea Stânelor – CF 87822.

Un număr de 1.364 de locuitori vor fi deserviți de rețeaua extinsă de distribuție a apei și 1.080 de locuitori vor fi deserviți de rețeaua extinsă de canalizare.

”Realizarea acestei investiții reprezintă o prioritate pentru oraș în contextul asigurării infrastructurii necesare unui trai decent – alimentare cu apă și canalizare menajeră în sistem centralizat pentru toți locuitorii municipiului în contextul directivele europene în acest domeniu”, arată Primăria Bistrița.

Primăria Bistrița va solicita finanțare prin PNRR pentru acest proiect.