Primăria Bistrița vrea să ia un împrumut de 7 milioane de lei. Vezi pentru ce!

Primăria municipiului Bistrița a întocmit un proiect de hotărâre care va intra în dezbaterea ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27 noiembrie și prin care se arată că administrația locală intenționează să contracteze un împrumut în valoare de 7,3 milioane de lei, în baza ordonanței Guvernului nr.8 din 2018. Potrivit acesteia, ”unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor Publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor”.

Astfel, Primăria Bistrița intenționează să contracteze împrumutul de 7,3 milioane de lei de la Ministerul Finanțelor Publice pe o perioadă de 10 ani.

La această dată, municipiul Bistriţa are semnate 10 contracte pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014 — 2020, în valoare totală de 95.004.004 lei, iar un număr de 20 proiecte în valoare de 327.425.162 lei se prezintă în diferite faze de evaluare, precontractare și contractare. Pentru un număr de 10 proiecte există contracte de execuţie care conform graficelor de execuţie conţin lucrări care se vor realiza în anul 2019. Valoarea cofinanţării cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru cele 10  proiecte este de 7.370.133 lei. Contractarea împrumutului se va realiza pe o perioadă de maxim 10 ani, iar dobânda se va calcula avându-se în vedere rata ROBOR la 3 luni din ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului la care se va adaugă o marjă de 2,5 puncte procentuale aferentă scadenţei propusă” se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării împrumutului.

În plus, administrația locală mai motivează că ”având în vedere necesitatea executării lucrărilor de investiţii de interes public local, efortul financiar ridicat pentru realizarea proiectelor contractate sau aflate în prag de contractare și ţinând seama de faptul că bugetul local al municipiului Bistriţa nu dispune în anul 2019 de resurse financiare necesare pentru asigurarea cofinanţării, propunem aprobarea contractării unui împrumut in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018”. 

Proiectele pentru care se va contracta împrumutul pot fi consultate mai jos:

La această dată, gradul de îndatorare a municipiului Bistriţa este de 8,16% în condiţiile în care gradul maxim de îndatorare stabilit potrivit Legii nr.273/2006 este de 30%. Contractarea împrumutului în discuţie, ar duce la creşterea gradului de îndatorare la 8,90%.

error: Content is protected !!