Primăria taie 104 arbori din zona Bisericii Evanghelice și montează dale de beton! Spun că-i proiect european! Marius Bălan cu ecologiștii lui adună semnături ca să blocheze acest proiect!

Primăria Bistrița  a demarat un proiect de așa-zisă modernizare a zonei din jurul Bisericii Evaghelice. Modernizarea implică reconfigurarea zonei prin montarea unor dale de beton, tăieri masive și micșorarea substanțială a spațiului verde. Lucrările propriu-zise sunt estimate la 4 milioane de euro.

Marius Bălan adună semnături de blocare a acestui proiect!

Primăria a plătit 150.000 de euro pentru întocmirea documentațiilor de modernizare a Pieței Centrale și speră să prindă o finanțare europeană pentru lucrările propiru-zise, dar ecologiștii din oraș adună semnături pentru blocarea acestui proiect.

Reprezentanții Partidului Verde se opun acestui demers și consideră că se încalcă flagrant legile de mediu, care interzic tăierea copacior de aliniament.

Conform Legii spatiilor verzi nr. 24/2007   :” În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.”

 

Se taie 104 arbori! „Verzii” vor să blocheze emiterea avizului de mediu! Primăria Bistrița urmează pașii legali!

Primăria Bistrița a solicitat eliberarea unui aviz de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului, dar Marius Bălan adună semnături pentru blocarea acestei inițiative.

De cealaltă parte, Primăria Bistrița urmează procedura legală și încearcă să obțină autorizație de construcție (după finalizarea proiectării și avizarea lucrărilor de către consilierii locali). Procedural, până acum, Planul Urbanistic de Detaliu a fost aprobat în iunie 2015 iar în martie 2018 s-a semnat contractul pentru realizarea proiectării. Sc Panwerk din Cluj va lua peste 10 euro pe metru pătrat și va lua 150.000 de euro pe întocmirea documentației tehnico-economice.

Cum prezintă Planwerk acest proiect:

Pe traseul canalului care străbătea piaţa pe latura sudică este propus un curs de apă integrat în pavaj şi însoţit de jocuri alcătuite din jeturi montate la nivelul de călcare. Pe poziţia aproximativă a vechii aducţiuni de apă (colţul de nord-est al pieţei) este amplasată o fîntînă circulară care mobilează şi împrospătează zona de intrare în piaţă.

Reorganizarea componentei vegetale urmăreşte (re)afirmarea celor două zone tradiţionale ale pieţei, fără însă a trasa o delimitare spaţială tranşantă între acestea. Selectarea vegetaţiei actuale păstrate are la bază criterii legate de eliberarea cîmpurilor vizuale (în primul rînd asupra bisericii şi a fronturilor), de starea şi vîrsta arborilor şi de potenţialul acestora de a articula diferite zone funcţionale ale pieţei.

Zona nordică primeşte un rol multifuncţional şi un caracter predominant mineral. Castanii de dimensiuni mari sînt păstraţi ca elemente solitare care flachează principalul flux pietonal al pieţei (diagonala Dornei-Rebreanu) şi umbresc locuri de odihnă. Latura sudică a pieţei, însorită şi cu un caracter mai retras, beneficiază în continuare de prezenţa arborilor de talie medie pentru a găzdui activităţi cu caracter recreaţional şi ludic: o grădină urbană. – după cum se arată pe site-ul de prezentare!

Elaborarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare Piata Centrala ” din Municipiul Bistrita
PLANWERK SRL.

Deocamdată NU există finanțare pentru lucrările propriu-zise! Doar spreanțe de fonduri europene!

Proiectul de modernizare a Pieței Centrale NU are finanțare deocamdată și abia după finalizarea documentației tehnico-economice, proiectul va putea fi depus în vederea atragerii de fonduri europene. Execuția acestui proiect este estimată la 4 milioane de euro!

Rămâne de văzut dacă opinia publică va reuși să blocheze acest proiect demarat de Primăria Bistrița și susținut frenetic de simpatizanții PSD!

error: Content is protected !!