Programul de sprijin pentru tomate continuă și în 2019. Anul trecut, peste 100 de producători din Bistrița-Năsăud au solicitat acordarea ajutorului de minimis pentru cultivarea roșiilor

În Ședința de Guvern din data de 27 februarie 2019 a fost adoptată o hotărâre privind schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 233.190.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 50.000.000 euro și se asigură din bugetul pe anul 2019.

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an, iar sumele se plătesc într-o singură tranşă.

Cererea de înscriere în program se depune la Direcțiile pentru Agricultură Județene,  până cel târziu la data de:

  • 20 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai;
  • 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie

Potențialii beneficiari sunt:

  • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producției de tomate;
  • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;
  • producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

– să dețină o suprafață cultivată  cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2019“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării.

– să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp;

– să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere.

– să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 27 decembrie 2019, inclusiv.

Direcția Județeană pentru Agricultură Bistrița-Năsăud arăta anul trecut că numărul producătorilor de tomate a crescut semnificativ în anul 2018 față de anul 2017. În 2018, 128 de producători agricoli au fost înregistrați în județ, numărul acestora fiind aproape dublu față de cel de anul 2017, când au fost înregistrați doar 67. Din cei 128 de producători, 115 au depus cereri la Direcția Județeană pentru Agricultură Bistrița-Năsăud pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultivarea roșiilor. În 2017, de la nivelul județului Bistrița-Năsăud, 57 de producători au fost declarați eligibili în acest program.

error: Content is protected !!