S-a PUBLICAT lista cu firmele care prind finanțare de 44.000 de euro prin Start Up Nation 2018! CLICK să vezi câștigătorii!

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, astăzi, lista aplicanților la ediția a doua a programului Start-Up Nation admiși de principiu la finanțare, precum și lista aplicanților respinși la finanțare. Aceasta poate fi studiată accesând site-ul www.aippimm.ro. Aceștia vor primi, pe adresele de corespondență, începând de astăzi, 3 iunie, scrisorile de acceptare de principiu la finanțare, precum și scrisorile de respingere cu motivele care au condus la această decizie.

„Astăzi publicăm lista aplicanților admiși la finanțare, așa cum am promis. Pentru a rămâne în grafic, le transmit antreprenorilor să pregătească la timp documentele necesare. Prin acest tip de parteneriat și ediția Start-Up Nation 2018 va fi una de succes”, a declarat Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Se pot depune contestații!

Aplicanții care primesc scrisoarea de respingere pot depune contestație în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pe adresa Agenției regionale pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare Export. Actul administrativ de respingere se referă la neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

Aplicanții declarați acceptați de principiu la finanțare și în limita bugetului alocat vor fi contactați de către echipele Agenției regionale de care aparțin pentru a fi programați la semnarea acordului de finanțare.

Din totalul de circa 33.500 de aplicații în programul Start-Up Nation, au intrat în verificări doar primii 13.005, care aveau punctajele cele mai mari, în urma evaluării automate a planurilor de afaceri.

Aceste 13.005 de aplicații cuprind inclusiv aplicațiile eronate sau fictive.

Din aceste 13.005 aplicații:

  • statul a declarat admiși momentan, în buget și în afara bugetului, un total de 11.576 de firme.
  • 3 aplicanți au făcut ei cerere de renunțare și au ieșit de bunăvoie din program.
  • 1426 de aplicanți au fost respinși.
  • În urma acestei liste intermediare, un anumit număr de aplicanți admiși în buget, 8645, intră în contractare și în implementarea planurilor de afaceri. Restul de locuri până la maximum 10.000, statul și-a lăsat loc pentru eventuale contestații admise.
  • În paralel, aplicanții respinși pot face contestații și, în cazurile în care le sunt admise, intră la contractare și la implementare ca admiși.
  • Aplicanții admiși în afara bugetului rămân în așteptare, în caz că vor mai fi renunțări în rândul celor admiși în interiorul bugetului, pentru a putea urca ei la finanțare în locul celor care renunță.
  • De reținut că statul urmează să finanțeze cel mult 10.000 de firme în ediția Start-Up Nation 2018-2019.

Informații tehnice

Pentru a asigura rapiditate în semnarea și înmânarea acordurilor de finanțare, pe baza cărora beneficiarii pot demara implementarea planului de afaceri, îi rugăm pe toți aplicanții admiși, care se regăsesc în lista publicată pe site-ul www.aippimm.ro., până la numărul RUE 8.645 inclusiv, să pregătească următoarele documente:

1. cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3), semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;

2. certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;

3. certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;

4. documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderi nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere și documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acționarii/ asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

ATENȚIE! La ONRC se va solicita documentul emis pentru programul Start-Up Nation!

Imediat după soluționarea tuturor contestațiilor, toți aplicanții declarați admiși în limita bugetului, de la numărul RUE 8.646 până la epuizarea bugetului alocat programului, în valoare de 2 miliarde de lei, vor fi chemați la contractare.

CLICK să vedeți lista!

error: Content is protected !!