Unde ar vrea Primăria Bistrița să mute serviciile de Evidență a Persoanelor și de Stare Civilă și ce demersuri face în acest sens

FOTO: Țetcu Mircea Rareș

Primăria Bistrița și-a manifestat intenția de a cumpăra mai multe bunuri imobile situate pe strada Cuza Vodă, fiind vorba despre clădiri în care și-a desfășurat activitatea societatea Lucrări Drumuri și Poduri SA. În acest sens, Consiliul Local Bistrița a aprobat participarea municipalității la licitația publică prin care sunt scoase la vânzare aceste bunuri. 

Primăria Bistrița motivează că o astfel de achiziție este necesară întrucât imobilul în care își desfășoară activitatea mai multe servicii de interes public din cadrul administrației locale, respectiv Serviciul de Evidență a Persoanelor și cel de Stare Civilă, se află în stare accentuată de degradare și va intra în proces de reabilitare.

FOTO: Țetcu Mircea Rareș
FOTO: Țetcu Mircea Rareș

Clădirea situată în Piața Centrală nr. 2 urmează să facă obiectul unui proiect de reabilitare, motiv pentru care Primăria Bistrița a adus la cunoștința publică intenția de a achiziționa sau închiria de pe piața liberă imobile, construcții și teren, pentru mutarea activităților acestor servicii în vederea asigurării unei mai bune organizări și funcționări, precum și a creșterii calității serviciilor oferite de acestea. În acest sens, Cabinetul Individual de Insolvență Ioja Paula Sabina a transmis Primăriei Municipiului Bistrița publicația privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile din patrimoniu debitoarei Lucrări Drumuri și Poduri SA – în reorganizare, situate în municipiul Bistrița, strada Cuza Vodă nr. 17A, constând din teren intravilan în suprafață de 3.564 mp și clădiri administrative: sediu administrativ în regim de înălțime P+1E, sală de ședințe în regim parter, sediu din proiectări și laborator în regim de înălțime P+1E, Clădire punct control în regim parter, precum și construcții speciale: platforme și împrejmuiri”, se arată în proiectul de hotărâre care a fost deja aprobat de Consiliul Local Bistrița.

Potrivit municipalității, construcțiile existente au deja destinație de sediu administrativ și sală ședințe, iar suprafața terenului permite amenajarea de locuri de parcare, astfel că întrunesc condițiile necesare relocării activităților aferente Serviciului Evidența Persoanelor și Serviciului Stare Civilă.cu Mircea Rareș

Licitația pentru vânzarea acestor bunuri are ca preț de pornire 75% din valoarea reieșită din raportul de evaluare, respectiv 3.831.300 lei, echivalentul a 775.725 euro, fără TVA.

Valoarea de piață a bunurilor imobile mai sus menționate este de 5.108.400 lei, echivalentul a 1.034.300 euro, fără TVA, conform raportului de evaluare întocmit de dl. Balc Ioan – evaluator autorizat ANEVAR. După aplicarea procentului de 75% din prețurile din raportul de evaluare întocmit, reies sume cuprinse între 217 euro – 303 euro / mp construit și 150 euro/mp teren, la care se aplică TVA”, se mai arată în documentația atașată proiectului de hotărâre.

Procedura de licitație va avea loc în data de 14 octombrie 2022.

Proiectul care prevede participarea Primăriei Bistrița la această licitație a fost adoptat de Consiliul Local cu 19 voturi ”pentru”.