Ai un proiect pentru care vrei să soliciți finanțare nerambursabilă de la bugetul local? Din 20 februarie începe sesiunea de depunere a cererilor! Cine va avea prioritate?

Bistrițenii sau organizațiile care intenționează să solicite finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru a implementa proiecte proprii vor putea depune dosarele în perioada 20 februarie – 12 martie 2018.

”Solicitanţii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes general: tineret, protecţia mediului, sport, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar” anunță Primăria Bistrița.

Din bugetul local pe anul 2018 a fost alocată suma de 660.000 de lei pentru programul anual al finanţărilor nerambursabile. Sumele, defalcate pe domenii de activitate, propuse pentru finanţare sunt următoarele:
Nr. Crt. Domeniul de activitate Suma  aprobată

– lei –

Tineret 70.000
Sport – sporturi individuale şi sportul pentru toţi 120.000
Educaţie 80.000
Protecţia mediului 50.000
Relaţii internaţionale 60.000
Interdisciplinar 80.000
Social 80.000
Cultură 120.000
  TOTAL 660.000

Obiectivul prioritar al programului de finanţare pentru anul 2018 este Aniversarea Centenarului României.

Durata proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între 1 mai şi 15 noiembrie 2018, cu excepţia proiectelor care presupun activităţi prevăzute pentru luna decembrie 2018.

Cererile de finanţare, întocmite conform modelelor prevăzute în ghidurile solicitanţilor, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în localitatea Bistriţa, strada Gheorghe Şincai, nr. 2.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 12 martie 2018, ora 16.00. Accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Bistriţa care solicită finanţare de la bugetul local.

Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 13 – 21 martie 2018, lista finală a proiectelor care vor beneficia de finanţare fiind aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, Direcţia Integrare Europeană, telefon 0263/223 923 (int. 183).

One comment

  1. Felicitări primăriei pentru inițiativă! Să ne mobilizăm pentru a ne dezvolta! Succes tuturor!

error: Content is protected !!