Alocații majorate! În BN, 58.000 de tineri iau bani în plus

Alocații majorate! În BN, 58.000 de tineri iau bani în plus
Alocații majorate! În BN, 58.000 de tineri iau bani în plus

Începând cu anul acesta, peste 58.000 de tineri și copii din județul Bistrița-Năsăud vor primi alocațiile majorate, informează Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS).

Cu cât se măresc alocațiile!

Potrivit instituției, alocaţia de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

Astfel, anul acesta, începând de la 1 ianuarie 2024, cuantumul alocaţiei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 18 ani pentru copiii cu handicap este de 719 lei/ lună, iar alocaţia de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani este de 292 de lei/lună.

Alocații majorate! În BN, 58.000 de tineri iau bani în plus

Pentru luna Ianuarie a acestui an, beneficiază de alocaţie de stat 58.761 de copii şi tineri, suma plătită de AJPIS Bistriţa-Năsăud fiind de 18.074.882 lei.

În anul 2023, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, au beneficiat de alocaţie de stat, în medie, lunar, 58.610 de copii şi tineri, iar AJPIS Bistriţa-Năsăud a plătit beneficiarilor, în total, 215.585.227 lei.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă conform Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, iar de acest drept beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

Primesc această alocaţie şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional fără întrerupere, până la terminarea acestora, precum şi tinerii cu handicap, care urmează o formă de învăţământ preuniversitar, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Tinerii cu vârsta de peste 18 ani, care repetă anul şcolar, nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Alocații majorate! În BN, 58.000 de tineri iau bani în plus

Alocaţia de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă pe bază de cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului, însoţită de originalul şi copia certificatului de naştere al copilului şi a actului de identitate al reprezentantului legal (părinte, tutore etc.), precum şi de alte documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, sau alte documente justificative.

Unde se depun cererile pentru alocație!

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun la primăria comunei, oraşului sau municipiului în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reşedinţa reprezentanţii legali ai copiilor.

În cazul tinerilor care au peste 18 ani, inspectoratul şcolar judeţean transmite la AJPIS, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situaţia centralizatoare privind elevii înscrişi în anul şcolar, care cuprinde numele şi prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa completă de domiciliu sau de reşedinţă a acestuia, precum şi unitatea de învăţământ la care este înscris. Pe parcursul anului şcolar, inspectoratul şcolar transmite lunar, până la data de 1 a fiecărei luni, situaţia privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care nu mai urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, respectiv sunt exmatriculaţi sau au renunţat la frecventarea cursurilor.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie, rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Potrivit legislaţiei din ţara noastră şi a celei europene, există două forme de protecţie din partea statului: protecţia internaţională şi protecţia temporară.

Protecţia internaţională este reprezentată de statutul de refugiat sau de statutul conferit prin protecţie subsidiară.

Protecţia temporară are caracter excepţional şi asigură, în cazul unui flux masiv sau iminent de persoane strămutate din ţări terţe, care nu se pot întoarce în ţara de origine, protecţie imediată şi temporară unor astfel de persoane, în special dacă există şi riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest flux fără efecte adverse pentru funcţionarea sa eficientă, în interesul persoanelor în cauză şi al altor persoane care au nevoie de protecţie. Pe toată durata protecţiei temporare, beneficiarii se bucură de următoarele drepturi: de a li se elibera un document prin care li se acordă permisiunea de a rămâne pe teritoriul României; de a fi informaţi, în scris, într-o limbă pe care o înţeleg, cu privire la prevederile referitoare la protecţia temporară; de a fi angajaţi de persoane fizice sau juridice, de a desfăşura activităţi independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum şi de a participa la activităţi educative pentru adulţi, pregătire vocaţională şi experienţă practică de lucru, în condiţiile legii; de a beneficia, la cerere, de asistenţa necesară pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispun de mijloacele materiale necesare; de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/ şi prin alte unităţi sanitare acreditate şi autorizate conform legii; dreptul beneficiarilor protecţiei temporare cu nevoi speciale de a primi o asistenţă medicală adecvată; dreptul de a avea acces la sistemul de învăţământ de stat în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, în cazul beneficiarilor protecţiei temporare care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

În condiţiile enunţate anterior, beneficiile de asistenţă socială, respectiv alocaţia de stat pentru copii se acordă doar celor care au protecţie internaţională, respectiv statut de refugiat sau protecţie subsidiară.

În plus, aceste drepturi sunt condiţionate pentru cetăţenii străini sau apatrizi de stabilirea domiciliului sau reşedinţei pe teritoriul României, în condiţiile legislaţiei române.

One comment

  1. Oau ce de banii au copiii ăștia 🤣🤣🤣

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *