Angajări la Prefectură! S-au scos la concurs 2 posturi!

Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcţii publice de execuţie vacante:

  1.  funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului structura de securitate;
  2.  funcţia publică de execuţie vacantă,  de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului coordonare instituțională și situații de urgență.

Condiții pentru funcția de consilier la Prefectură: minim 1 an vechime în administrație și Facultate „de Științe ” (matematică, informatică, inginerie, contabilitate etc)

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: Matematică (specializarea Matematică informatică), Informatică, Fizică (specializarea Fizică informatică), Chimie (specializarea Chimie informatică), Inginerie electrică (specializările Inginerie electrică şi calculatoare, Informatică aplicată în inginerie electrică), Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Ştiinţe inginereşti aplicate (specializările Informatică industrială şi Matematică şi informatică aplicată în inginerie), Cibernetică, statistică şi informatică economică (specializările Cibernetică economică şi Informatică economică), Contabilitate (specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune); – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an; – obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru nivelul strict secret, emisă după ocuparea postului. Neavizarea sau retragerea avizului de acces la informaţii clasificate atrage eliberarea din funcţie în condiţiile legii.

Pentru concursul nr. 2 s-au ]nscris 4 persoane! Urmează proba scrisă!

Pentru postul de consilier II, cu atribuții de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome s-au înscris 4 persoane, care vor susține examenul scris în 9 august. Proba interviului va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

  •  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti -specializarea construcţii civile industriale şi agricole;
  • – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

error: Content is protected !!