Contract de 1.500.000 de lei pe închirieri utilaje pentru lucrări la Colibița! Dacă ai un BULDOEXCAVATOR și o AUTOBASCULANTĂ, te poți băga în combinații cu Aquabis-ul!

Aquabis S.A pune la bătaie un contract de 1.500.000 de lei + TVA, pe închiriere utilaje pentru excavat si transport material excavat, pe 2 loturi pentru executia lucrarilor de apa si canal, în localitatea Colibita. Licitația de închirere a utilajelor este în desfășurare.

NU există finanțare pentru proiectul de apă-canal… dar se introduc țevile, odată cu modernizarea drumurilor!

Zona Colibița a fost numită stațiune de interes local, dar NU există rețele de apă-canal! Master-planul de apă- canal (etapa 2) este în întârziere, dar oricum, zona Colibița NU este eligibilă! În consecință, autoritățile locale și județene caută soluții de finanțare pentru proiectul de apă-canal: stație de tratare, epurare, pompe  etc! Până la implementarea unui astfel de proiect, toate cabanele și pensiunile din Colibița și-au amenajat fose septice!

Lucrări:

– spargere stâncă/beton cu piconul
– săpătură cu excavatorul până la 4 m adâncime
– încărcare pământ rezultat din săpătură
– transport cu autobasculanta a pământului și a materiaului de umplutură.

LOT 1:
– excavator 14- 16 tone, pe pneuri echipat cu picon și cupe .

– autobasculantă de 26 tone, cu capacitate 18 – 25 metri cu, cu benă adâncă și oblon.

Lot II

– excavator de 26 tone, pe șenile

– autobasculantă de 26 tone, cu capacitate 18 – 25 metri cubi, cu benă adâncă și oblon.

Excavatorul va fi utilizat la lucrări de spargeri și excavații pentru lucrările la rețelele de apă-canal.

Autobasculanta va fi folosită pentru transportul materialului rezultat din excavări.

Cantități estimate:

– excavator 1.680 de ore/10 luni/ pe fiecare lot.
– autobasculantă 1.680 ore/10 luni/pe fiecare lot.
TOTAL: 3.360 ore.

Valoarea estimata fara TVA :  lot 1- 800.000 lei , lot 2 – 700.000 lei. TOTAL: 1.512.000 lei.

Atribuirea contractului se va face pe criteriul: prețul cel mai scăzut.

Firmele MICI se pot asocia, ca să prindă contractul cu Aquabis-ul!

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii și ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Daca un grup de opertaori economici depun oferta comuna, atunci fiecare asociat va demonstra ca ca indeplineste cerinta pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
04.02.2019

error: Content is protected !!