Urbanism à la Crețu: “dacă are bani și vrea să investească, NU putem spune NU!” Bloc nou în zonă sufocată în Ștefan cel Mare, cu GRAVE abateri urbanistice!

Cu acordul primarului Crețu și a majorității din Consiliul Local, un investitor privat va ridica un bloc în cartierul Ștefan cel Mare, cu grave abateri de la legile în urbanism. În zona depozitului  de fructe, un investitor pe nume Leon Iloaie va construi un bloc cu 8 niveluri (demisol, parter + 4 etaje + 2 etaje retrase). Pe parcela în suprafață totală de 558 de metri pătrați se află o casă în stare avansată de degradare, care va fi demolată. Zona a fost studiată printr-un Plan Urbanistic Zonal, iar la ultima ședință ordinară s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, premergător autorizației de construcție.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecinii NU au fost informați! Totul s-a făcut “pe șustache!”

Documentațiile s-au realizat într-o tăcere conspirativă. Teoretic, investitorul a urmat pașii legali iar publicul a fost sesizat prin două anunțuri “la ziar” și prin expunerea proiectului la sediul Primăriei Bistrița. Dar s-a omis esențialul: informarea tuturor vecinilor afectați.

Conform legilor în domeniu, membrii comisiei tehnice de urbanism trebuiau să informeze vecinii și proprietarii parcelelor alăturate. Lucru care NU s-a întâmplat. Ba mai mult, investitorul NU a amplasat un panou informativ la fața locului, deși era OBLIGAT să facă acest lucru, pentru ca locuitorii afectați de viitoarea construcție să facă propuneri și sesizări.

 

 

 

 

 

 

 

Comisia TEHNICĂ a dat aviz negativ, iar când a intervenit Crețu s-a dat aviz pozitiv. Asta da libertate de exprimare!

 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului a votat împotriva acestui proiect. În data de 15.03, comisia întrunită a dat aviz negativ acestei investiții care NU respectă legile de urbanism (cu 8 voturi din 13 membri). La câteva zile distanță (24.03) aceștia s-au sucit brusc la intervenția primarului, care în calitate de președinte al acestei comisii a solicitat o nouă întrunire pentru avizare.

La a doua strigare, cei 4 arhitecții din comisie au rămas pe poziții și NU au fost de acord cu avizarea, dar primarul și-a impus decizia și în prezența sa proiectul a primit avizul (cu 13 voturi „pentru” și  4 abțineri din totalul de 17 membri prezenţi).

 

Ce comisii dom’le? Ce specialiști? Las’ că știe dom ‘ primar, că de-aia e primul ales, nu?

„Prima comisie care a avut 15 membri la prima convocare și s-a respins. Am refăcut comisia, am prezentat felul în care domnul Iloaie vrea să construiască. Comisia a fost completată… dar comisia NU dă un aviz conform, ci dă un aviz consultativ, iar responsabilitatea este a arhitectului-șef, care NU se supune discuției în Consiliul Local.” a argumentat președintele comisiei de urbanism ing. Ovidiu Crețu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dacă noi îl tot plimbăm…și facem ping-pong el se va duce în altă parte! Dezvoltarea orașului se face cu investiții, iar cei care fac locuințe pentru oamenii din Bistrița trebuie stimulați.”  a completat Crețu.

Cartierul Ștefan cel Mare e în criză: locuri de parcare prea puține! Blocul NOU are spațiu comercial la parter și 26 de apartamente. Parcări – 16 locuri! Crețu închide ochii și le dă voie să construiască un bloc între blocuri!

Zona este sufocată și în apropiere se află un depozit de fructe și mai multe blocuri. De altfel, întreg cartierul Ștefan cel Mare este supra-populat de mașini și în continuare NU s-au găsit variante viabile pentru parcări în zona Poștei și a magazinelor care aprovizionează cartierul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocaua mică la parcări!

Recomandările Planului Urbanistic General spun clar: 1 apartament = 1 loc de parcare, dar investitorii au speculat o portiță deschisă care precizează că la 80 de metri pătrați e ok să fie un loc de parcare. Unele apartamente fiind mai mici decât 80 metri pătrați ca suprafață, permit investitorilor să evite această obligație și de multe ori reiese 1 loc de parcare la 2 apartamente.

Deși recomandările sunt CLARE, Ovidiu Crețu NU tranșează problema și zona riscă să se aglomereze și mai tare:

„Este un exces… care NU este în regulă și amendează cetățenii din Bistrița. Avem un Plan Urbanistic General care este aprobat în Consiliul Local și NU poate veni nici primarul, nici secretarul, nici arhitectul-șef să spună: “OK, vrem un loc de parcare la fiecare apartament”… dacă vreți să modificăm, trebuie să modificăm P.U.G-ul!”. Cert este că PUG-ul Municipiului Bistrița spune negru pe alb: la 80 de metri pătrați să fie un loc de parcare și lucrurile acestea sunt asigurate. Din punct de vedere al legalității,  acest plan urbanistic este în regulă” spune primarul.

 

Vecinii sunt UMBRIȚI, iar ei fac studii la comandă. Arhitecții Primăriei au sesizat șmenul dar în ploaia de argumente, Crețu își pune ochelari de soare!

Studiul de însorire a fost realizat de aceeași arhitecți care au conceput blocul. În mod clar au avut ochelari de cal și au făcut pe genunchi un studiu de însorire fals.

SC Arhitectura Noua a încropit un studiu de iluminare și concluziile au fost anexate documentației. Conform celor scrise de firma care a realizat și proiectul, imobilele vecine NU sunt afectate de noua construcție. Doar în primele ore ale dimineții în lunile martie și septembrie vecinii de pe fațada N-E NU au parte de soare pentru câteva ore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În realitate, blocurile situate la câțiva metri sunt umbrite TOTAL, motiv pentru care arhitecții au respins avizarea. Comisia Tehnică de Urbanism a sesizat că acest studiu este fals și în comisii, arhitecții au atras atenția asupra acestui lucru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarul Crețu s- a impus cu argumente puerile: dacă are bani și vrea să construiască, noi NU ne putem opune!

Crețu și majoritatea a susținut construirea acestui bloc într-o zonă sufocată a cartierului Ștefan cel Mare. 

“Noi discutăm de un cetățean care are o suprafață de teren și vrea să-și folosească terenul respectiv pentru ceea ce crede el de cuviință.  În conformitate cu Constituția României, are dreptul să-și folosească proprietatea, sigur… respectând legislația din România. Dacă noi vrem să-mpiedicăm construcția unui bloc pentru că avizul nu a avut 120 cm… ăla de afișare… dăm în derizoriu! Este adevărat că s-a trimis un certificat de urbanism inițial în care erau prevăzute retragerile… pur și simplu era o construcție și putea să se facă acea construcție… dar proprietarul  s-a prezervat de dreptul de a cere Consiliului Local să i se aprobe un P.U.Z  prin care să arate ce vrea să construiască acolo. Consiliul Local poate să apobe sau să NU aprobe!” a spus primarul în plenul ședinței ordinare.

 

 

 

Urbanism PENAL! Ce „pușcărie” sunteți!

Într-o primă vizită în teren, în anul 2014, urbaniștii primăriei au făcut câteva constatări (bazate pe regulamentele în vigoare)

s13

 

 

 

 

 

 

 

Primele constatări din 2014: „posibilitatea amplasării acesui spațiu comercial se va putea face printr-un P.U.D care va reglementa relația cu parcelele implicate, dar în special cu blocurile alăturate. Clădirea se va amplasa retras, la minim 6 metri față de drum și cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă față de limita laterală” ( în loc de 7 metri distanță față de bloc, acum sunt 80 cm)!!!

u1În mod ciudat, urbaniștii s-au sucit și în al II-lea certificat de urbanism emis în 2015, aceste retrageri au dispărut și s-a aprobat un certificat NOU, ce permite distanțe minime față de blocul vecin. (certificat nr. 1855 din 30.09.2015).

 

 

 

s1

s4 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu o Floare NU se face primăvară! Gaftone e persiflată de primar … cu legile ei cu tot!

Investiția este susținută de primarul Ovidiu Crețu și de majoritatea pe care o controlează din scurt în Consiliul Local, deși sunt GRAVE abateri la regimul urbanistic.

Secretarul municipiului, Floarea Gaftone a expus punctual neregulile acestui proiect, dar I s-a dat cu flit de majoritatea primarului Crețu. Iată neregulile ordinare, sesizate la ședința… la fel de ordinară:

publicul NU a fost informat! Investitorul trebuia să expună afișe pe panouri rezistente la intemperii, care se amplasează pe parcela respectivă.

art. 49 din HCL 159/29.09.2011

d) investitorul trebuia să facă dovada expunerii a 3 panouri, rezistente la intemperii, cu dimensiunile 60 x 90cm, conform modelului din anexa nr.1, pe terenul studiat, cu poze de la faţa locului, certificate pe propria răspundere cu data afişării;

– la documentația depusă lipsesc: „datele de identificare ale vecinilor direct afectaţi: proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei care a generat PUD-ul;”

Vecinii sunt direct afectați pe toate laturile parcelei, dar urbaniștii  au spus „mucles”!

-Serviciul Urbanism trebuie să NOTIFICE vecinii și să acorde termen pt eventuale propuneri:

– art 61. Serviciul de urbanism sau de monumente istorice prin consilierul de zonă, în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării documentaţiei de către iniţiator, va notifica proprietarii parcelelor vecine cu   privire la intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor şi propunerilor de maxim  de 15 zile calendaristice.  (HCL 159/29.09.2011)

– “NU se respectă ordinul 119, cu privire la asigurarea însoririi”

NU se respectă transparența decizională  – proiect parvenit a doua zi după convocarea Consiliului Local.

„Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice. anuntul va cuprinde: data afisarii, o nota de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ.” (legea 52/2003 privind transparența decizională.)

– nu mai mult de 15 metri la cornișă (înălțime). În realitate s-a modificat la 21 metri (cu tot cu etajele retrase.)

chestiuni legate de parcare. Există um spațiu comercial la parter, zona este supra-aglomearată și blocul de 26 de apartamente realizează doar 16 parcări: 10 locuri subterane și 6 la sol (4 spațiu pentru spațiul comercial și 2 parcări publice)

– P.O.T maxim 60%, spațiu verde 30%

“Trebuie modificări urgente la P.U.G. Să fie parcare 1 la 1, dar NU mai puțțin de 80 de metri compartimentare la suprafața utilă, adică fiecare unitate locativă să aibă parcare. De ce? Pentru că investitorul poate să păcălească prin apartamente de 200 de metri pătrați, după care revin și le compartimenetază. Consiliul Local poate să-și interpreteze propria normă și să impună regula 1 la  1: un loc de parcare la fiecare apartament și regula să fie respectată întocmai” a declarat Floarea Gaftone.

 

Crețu a apăsat pedala și consilierii locali au votat cum zice șefu: „să fie un bloc MARE!”

„Atâta timp cât legislația permite, e dreptul oricărui cetățean să investească.” a conchis zis Crețu.

Cu toate argumentele pe masă, în ședința ordinară s-a votat „la secret” și s-a decis: bloc de 6 etaje , cu spațiu la parter, între blocuri. Proiectul final a trecut cu 13  voturi și 5 abțineri, iar pe baza acestui Plan Urbanistic de Detaliu, Primăria Bistrița va elibera autorizație de construcție.

Urbanismul bistrițean funcționează din toate pozițiile iar Crețu concentrează deciziile în pumnul său de fier și sfidează oamenii avizați în chestiuni de arhitectură urbanistică. De menționat că serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Bistrița este condus de Monica Pop, architect-șef care NU deține studii în domeniu (este inginer-constructor).

 

 

 

 

Citește și:

Vecinii au trimis petiții și vor ca “goșpăgarul” Crețu să țină piept samsarilor… Poliția a intrat pe fir și de 6 luni tooooot fac verificări. În ritmul ăsta, blocul ILEGAL de pe Crinilor îndată-i gata!

http://www.ziardebistrita.ro/gospagarul/

4 comments

  1. Primarul e pe alta lume

  2. Balan Marius- ingrijitor al STATULUI.

    NESIMTITILOR. ! Amintiti-va numai ce mi-ati facut mie de 8 ani incoace. Si asta pe teren privat, unde nu umbresc pe nimeni.

  3. Locuiesc in zona si nici acum nu am loc de parcare din cauza celor cu depozitul de fructe. Si intro zi mi-am gasit masina zgariata iar politia nu a facut nimic

  4. Celor din primarie nu le este frica nici de DNA

error: Content is protected !!