Din bani publici, Primăria Bistrița pune la bătaie 20.000 de euro pentru servicii de publicitate: presă scrisă, radio și TV! Iarăși au făcut un caiet de sarcini numa’ bun pentru INTERMEDIARII de casă care sub-contractează ulterior, cu dedicație presei BUNE și prietene cu Crețu!

Primăria Bistrița a scos la licitație serviciile de publicitate ale instituției, servicii care se realizează din bani publici! Contractul este estimat la 20.000 de euro pe an (96.000 de lei) + TVA. Până acum, Primăria Bistrița oferea anual acest contract de publicitate de vreo 30.000 de euro firmei Sepia Print, care ulterior sub-contracta serviciile și le împărțea către ziare, televiziuni, radiouri.

Primăria Bistrița a realizat un caiet de sarcini prin care a desființat din start orice concurent din presa on-line, radio sau presă scrisă. A băgat o condiție ELIMINATORIE: Experienţă similară : îndeplinirea cel puţin a unui contract de prestări servicii în ultimii 3 ani care să confirme prestarea de servicii similare (contract de prestări servicii de publicitate si promovare ) în valoare de 50.000 lei fara TVA .

Greu de crezut că vreo instituție de presă din Bistrița are vreun contract de publicitate de peste 10.000 de euro, astfel încât să poată intra la licitața organizată de Primăria Bistrița. Este vorba de valoarea unui contract, nicidecum despre suma mai multor contracte!

Din start, instituțiile media de pe piața locală sunt DESCALIFICATE prin strecurarea acestui paragraf, iar la licitație vor intra firmele de publicitate care au cifre de afaceri mari, cum ar fi: Sepia Print, Tormont King, firme de publicitate care ulterior vor împărți și vor vor sub-contracta serviciile către anumite instituții de presă. Este șmecheria simplă prin care vor fi finanțate doar instituțiile de presă care convin administrației locale.

Serviciile pe care le solicită Primăria Bistrița sun cuprinse în același caiet de sarcini și sunt grupate pe categoriile de mai jos :

– Comunicare şi publicitate în ziare
– Comunicare şi publicitate la radio
– Comunicare şi publicitate la televiziune
– Comunicare şi publicitate prin internet
– Comunicare şi publicitate prin reviste
– Comunicare şi publicitate prin afişe
– Comunicare şi publicitate prin cupoane
– Comunicare şi publicitate prin organizare de conferinţe
– Comunicare şi publicitate prin organizare de evenimente

Valoarea estimată a serviciilor este : 96.000 lei fără TVA și este compusă din: 64.000 lei pentru perioada mai – decembrie 2018 iar 32.000 lei pentru primele patru luni ale anului 2019, cu condiţia alocării acestei sume în bugetul anului viitor.

Curtea de Conturi i-a prins cu șmenuri, dar Primăria păstrează obiceiul și face un caiet de sarcini cu dedicație pentru firmele potente care INTERMEDIAZĂ și dau mai departe

Pe 2016, Primăria Bistrița a licitat serviciile de comunicare și publicitate prin mass-media, iar Sepia Print este firma care a câștigat contractul de publicitate, în valoare de valoare de 140.668 lei (30.000 de euro).

Concluziile Curții de Conturi, în 2016! Caietul de sarcini din 2018 este realizat pe aceeași rețetă!

– anunțurile pot fi transmise direct către mass-media, așa cum prevăd reglementările legale, la un tarif mai mic, fără a fi nevoie de un intermediar.

– NU s-au prezentat documente justificative din care să reiasă aportul Sepia Print la publicarea anunțurilor la ziare, televiziuni, radio.

– estimarea valorii NU conține elemente concrete în baza cărora a fost estimată valoarea acestor servicii
– NU s-a realizat o testare a pieței pentru a cunoaște tarifele practicate de mass-media în difuzarea unor anunțuri de interes lcal.
– scrisoarea de recomandare pretinsă de Primăria Bistrița a fost realizată chiar de primărie.

 

DE CE are nevoie Primăria Bistrița de PUBLICITATE și informare. ARGUMENTELE lor:

„Prin achiziţia de servicii de comunicare şi publicitate poate fi îndeplinită obligaţia de transparenţă, respectiv obligaţia administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative.

În acest context se impune ca informaţia să ajungă la un număr cât mai mare de cetăţeni atât prin intermediul mass-media cât şi ca urmare a organizării de evenimente cu scop de informare a cetăţenilor.

Materialele propuse a fi publicate îmbracă, în principal, următoarele forme: publicarea în presa scrisă de anuţuri şi materiale informative (comunicate de presă, convocatoare, proiecte de hotărâri, etc.) în spaţiul şi forma solicitată de către beneficiar, difuzarea de materiale informative pe baza comunicatelor şi a altor materiale emise de beneficiar în cadrul programelor de ştiri şi / sau în calupurile publicitare, emisiuni radio / TV (dezbateri publice, declaraţii, interviuri, etc.)

De asemenea, la solicitarea expresă a beneficiarului, prestatorul va organiza şi mediatiza evenimente – dezbateri publice, conferinţe de presă, alte evenimente cu caracter publicitar, care vor presupune asigurarea activităţilor de secretariat, protocol, multiplicarea materialelor informative, etc.” – după cum se arată în caietul de sarcini.

Comunicare şi publicitate în ziare

Cerinţe: La solictarea beneficiarului, prestatorul trebuie să asigure spaţii pentru publicarea de anuţuri şi materiale informative în ziare locale, regionale, naţionale precum şi în publicaţii cu regim special din România şi UE.
Atât în cazul presei locale, cât şi a celei regionale şi naţionale, publicarea anunţurilor se va realiza conform clauzelor contractuale, respectându-se datele de apariţie solicitate de către beneficiar şi formatul standard de tipărire, fără preferinţe de poziţionare în pagină.

Reclame la RADIO!

Ofertantul trebuie să poată dovedi că a derulat în ultimii 3 ani, cel puţin 1 contract de servicii de comunicare şi publicitate în mass media, sens în care va prezenta o copie după aceste contracte şi câte o recomandare de la beneficiarul contractelor respective. Emisia postului de radio care va difuza materialele transmise va fi cu preponderenţă în limba română şi va acoperi teritoriul municipiului Bistriţa.

La solicitarea expresă a beneficiarului, prestatorul trebuie să asigure difuzarea de anunţuri, materiale infomative, interviuri la 2 posturi de radio locale, un post regional şi unul naţional, sens în care va depune o declaraţie pe proprie răspundere că poate onora această solicitare.

Comunicare şi publicitate la televiziune

Cerinţe: Emisia postului de televiziune care va difuza materialele transmise va fi cu preponderenţă în limba română şi va acoperi teritoriul municipiului Bistriţa. La solicitarea expresă a beneficiarului, prestatorul trebuie să asigure difuzarea de anunţuri, materiale infomative, interviuri la 2 posturi de televiziune locale, un post regional şi unul naţional, sens în care va depune o declaraţie pe proprie răspundere că poate onora această solicitare.

Prestatorul va asigura beneficiarului suportul electronic cu înregistrarea materialelor respective, pentru a putea verifica apariţia şi facturarea serviciilor. Pregătirea materialelor audiovizuale care urmează a fi difuzate pe posturi de televiziune se realizează cu personal şi suport tehnic asigurat de prestator la solicitarea beneficiarului.

Comunicare şi publicitate prin internet (ziare on-line)

Cerinţe: Comunicarea şi publicitatea prin internet se va realiza prin intermediul site-urilor specializate pe promovarea informaţiilor din zona administraţiei publice precum şi prin intermediul ziarelor on-line.

Ziarele on-line în care se va presta serviciul de comunicare şi publicitate vor fi editate în limba română şi vor cuprinde preponderent informaţii locale. La solicitarea expresă a beneficiarului, prestatorul trebuie să asigure apariţia de anunţuri, materiale infomative, interviuri în 2 ziare on-line locale, sens în care ofertantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere că poate onora această solicitare. Postarea şi poziţionarea materialelor publicitare va fi făcută în spaţiile solicitate de beneficiar.

Comunicare şi publicitate prin organizare de evenimente

Cerinţe: La solicitarea beneficiarului, prestatorul va asigura comunicarea şi publicitatea prin organizarea de evenimente – dezbateri publice, întâlniri cu cetăţenii, etc. Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a asigura activităţile de secretariat, multiplicare a materialelor informative, servicii de catering, etc. pentru participanţii la evenimentul respectiv.

Condiţii de participare: Completarea unei declaraţii pe proprie răspundere, prin care ofertantul se obligă să asigure activităţile de secretariat, protocol, multiplicare a materialelor informative, servicii de catering, etc.

Prețul cel mai scăzut va câștiga licitația! Firma care vrea contractul de 20.000 de euro trebuie să oferteze toate serviciile: presă scrisă, ziare on-line, radio-TV, evenimente și lipit afișe!

La solicitarea beneficiarului, prestatorul trebuie să asigure comunicarea prin afişe, în acest scop asigurând crearea machetelor, tipărirea şi difuzarea în spaţiile convenite cu beneficiarul.

În vederea achiziţionării de Servicii de comunicare și publicitate prin mijloace mass-media, ofertele se transmit până în data de 23.05.2018, ora 14.00.

Propunerea financiară se va elabora şi prezenta astfel încât va cuprinde costul tuturor activităţilor prevăzute în caietul de sarcini şi se va elabora si prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț.

Criteriul de atribuire a contractului preţul cel mai scăzut și va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care indeplineşte cerinţele solicitate de autoritatea contractantă şi care are oferta cu media aritmetică ponderată a tarifelor cea mai mică.

Prin întocmirea caietului de sarcini și strecurarea unor condiții stricte, Primăria Bistrița avantajează companiile mari, care NU fac altceva decât să intermedieze ulterior serviciile de publicitate către anumite instituții de presă care nu deranjează administrația locală și aleg să facă informare, adică să dea copy-paste unor comunicate și materiale zis-informative!

2 comments

  1. Si ziarele de ce accepta sa stea cu mana intinsa?

  2. Ei isi fac reclama pe bani nostrii si pensionarii ii voteaza iar tinerii stau acasa. Trista situatie

error: Content is protected !!