MApN: Nouă campanie de recrutare a rezerviştilor voluntari

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) organizează, în perioada 22 mai – 30 iunie, o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României.

Potrivit unui comunicat al MApN, sunt disponibile 2.187 de locuri de rezervişti voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi), în unităţi militare din Bucureşti şi 38 judeţe, inclusiv Bistrița-Năsăud.

Dintre cele 2.187de locuri, 129 sunt disponibile în unităţile militare dislocate pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud: 34 ofiţeri, 3 maiştri militari rezervişti voluntari, 40 subofiţeri rezervişti voluntari, 52 soldaţi gradaţi rezervişti voluntari.

La prezentarea la centrul militar, cei interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

Candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcţiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor şi corespondenţa specializărilor dobândite în viaţa civilă cu armele/serviciile şi specialităţile militare.

La prezentarea la centrul militar, persoanele care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere şi vor prezenta următoarele documente: actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie; permisul de conducere valabil, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Mai multe detalii pot fi obținute de la Centrul Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud, situat în Bistriţa, Bulevardul Republicii Nr. 3-5 sau la tel. 0263 211 271 / 0744 699 021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!