S-a SPART buboiul! Locuitorii din zona DEDEMAN cer anularea unui PUZ privind cartierul cu 320 de apartamente pe str. Ion Căianu! Presiune maximă pe administrația Ioan Turc!

Peste 50 de locuitori din zona „fabricii de Oxigen” s-au adunat la Primăria Bistrița și au cerut anularea unui Plan Urbanistic Zonal, care prevede realizarea unui cartier de 6 blocuri, pe strada Ion Căianu, zonă preponderent de case, cu regimul de înălțime P + 2.

320 de apartamente pe Ion Căianu, o zonă de case, vis-a-vis de Dedeman!

Firma Imago Invest a cumpărat terenul și a realizat un Plan Urbanistic Zonal pentru construcția unui cartier cu 6 BLOCURI. 320 de apartamente și spații comerciale.

O parte din cetățeni au fost lăsați să intre în sediu și au participat la dezbaterea publică organizată în acest sens. Practic, este a II-a dezbatere pe acest subiect, deoarece săptămâna trecută , la ședința publică au participat investitorii și doar câțiva cetățeni.

Documentația a fost depusă în 2019, în 2020 a intrat în Consiliul Local, dar proiectul a fost retras de pe ordinea de zi de către primarul Crețu, fără nicio explicație. Acum, cetățenii pun presiune pe administrația Ioan Turc și solicită respingere PUZ-ului de către de Consiliul Local (controlat de PNL).

Dezvoltatorii imobiliari pot realiza PUZ-uri prin care ELIMINĂ restricțiile! La „Oxigen”, din zonă de case P + 2 se vrea zonă de blocuri cu P + 6 ETAJE!

Zona fostei fabrici de Oxigen este o zonă mixtă, care permite construcții de 2 etaje, dar acest lucru este doar o formalitate. Asta deoarece printr-un Plan Urbanistic Zonal se poate schimba întreaga zonă în zonă “de blocuri” și astfel se modifică regimul de înălțime, în detrimentul celor care și-au construit o casă într-o zonă liniștită!

Terenul studiat se află în subzona L2 – clădiri maxim P+2+M și prin realizarea PUZ-ului, dezvoltatorul încearcă schimbarea în subzona L3 – pentru a permite construcția de bocuri. Suprafața studiată: 1.43 de hectare.

 Ce solicită investitorul:

 • – locuinţe colective şi semicolective medii cu maxim P+4E+R niveluri în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), cu accente P+5 – 6 niveluri;
 • – echipamente publice specifice zonei rezidenţiale – comerţ, birouri, servicii publice;
 • – scuaruri şi grădini publice;
 • – construcţii aferente echipării tehnico-edilitare;
 • – amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret,
 • împrejmuiri.
 • – micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate;
 • – platforme de depozitare selectriva a gunoiului menajer, conform legislatiei in vigoare din domeniu.

Singura ieșire asfaltată este intersecția cu Dedeman, o zonă super-aglomerată. Practic, ar mai fi zone de ieșire pe str. Dinu Lipatti, momentan neasfaltată.

P + 2 + etaj retras ar fi suficient, adică 14 metri înălțime. Locuințele din jur au maxim 6 metri la cornișă. – a declarat Sabina Malaicu, inspectorul de zonă.

Pânza de apă freatică este la mică adâncime de aceea NU cred că va putea folosi subsolul ca locuri de parcare. – a completat Sabina Malaicu.

Problemele sesizate de vecini!

 • infrastructura stradală. Ieșirea în drumul Sigmirului este supraagomerată și se impune realizarea unui sens giratoriu în fața DEDEMAN.
 • rețelele de utilități care sunt sub-dimensionate.
 • faptul că atunci când și-au construit casele, cetățenii au fost informați că în zonă, regimul de înălțime este P + 2 iar acum se poate ajunge la P + 6 etaje.
 • soluție tehnică de canalizare. (lipsă aviz tehnic din partea Aquabis)
 • lipsă studiu de trafic.
 • detalii privind parcările subterane, deoarece pânza freatică este la suprafață și subsolul se va realiza cu dificultate. De menționat că parcările se vor realiza în subteran.

Afaceriștii din imobiliare schimbă zonele după cum au chef! Pân-acum au avut BLATURI în Primărie!

Teoretic, Regulamentele de Urbanism aprobate prin PUG sunt restrictive în ce privește înălțimea, modul în care sunt afectate vecinătățile, procentul de ocupare a terenului, locurile de parcare, etc dar cu toate astea, investitorii construiesc fără probleme! Asta deoarece regulamentele sunt modificate radical prin planuri zonale sau de detaliu.

Planul Urbanistic General al Bistriței s-a realizat în 2013 și în documentația respectivă s-au trasat direcțiile de dezvoltare a muncipiului: zonele istorice, zonele cu potențial, reglementările urbanistice, regimurile de înălțime etc. Acest PUG este frecvent încălcat prin realizarea de Planuri Urbanistice Zonale prin care sunt modificate aspecte vitale care țin de anumite zone. Astfel, se modifică regimul de înălțime, sunt schimbate funcțiunile pentru anumite zone care devin zone de interes local și astfel pot apărea blocuri între case.

Ioan Peteleu o dă-n populisme și zice că PUZ-ul ar trebui să permită doar construcția de case!

City-managerul Ioan Peteleu a intervenit în cadrul dezbaterii publice și s-a poziționat de partea cetățenilor, interpretând că legea ar trebui să permită doar realizarea de case! Peteleu a invocat greaua moștenire lăsată de fosta administrație!

„Trebuie să ne supunem legislației actuale , legislație care este laxă, ca să NU zic proastă. În sensul că printr-un PUZ dă voie să se modifice condițiile dintr-un Plan Urbanistic General. Așa este legea, dar în opinia mea, un Plan de Urbanism Zonal trebuie să studieze o zonă. Dacă în acea zonă, preponderent sun case… că așa spune PUZ-ul că totul va fi studiat din punct de vedere al istoricului zone, al regimului de înălțime… dacă în zona studiată sunt numai case, rezultatul unui PUZ ar trebui să fie și pe zona studiată: numai case. Dacă legea permite, observăm ce se întâmplă, dar cu siguranță că lucrurile astea vor fi analizate de consilieri și eu spun că rezultatul va fi în favoarea celor mulți. – a declarat Ioan Peteleu, în aplauzele celor prezenți.

Turc se lansează în promisiuni! A promis asfalt pe str. Dinu Lipatti, de față cu locuitorii! Aplauze la scenă deschisă!

Strada Dinu Lipatti va fi asfaltată în acest an. Este o promisiune pe care v-o fac astăzi, acum! – a declarat primarul. Ioan Turc a fost aplaudat de cei prezenți în sală.

Ioan Turc poate juca electoral și poate bloca proiectul imobiliar! Primăria se poate trezi cu procese!

Din punct de vedere juridic, situația e delicată, deoarece investitorul deține un P.U.Z realizat la solicitarea urbaniștilor din Primărie. Teoretic, reglementările din PUG pot fi modificate printr-un Plan Urbanistic Zonal prin care se schimbă funcționalitatea zonei. (lucru perfect legal și speculat masiv de dezvoltatorii imobiliari)

La o documentație de urbanism PUZ sau PUD este important avizul de oportunitate – un act care reglementează documentul din punct de vedere tehnic: POT, CUT, utilități, parcaje, transport, precum și etapele dezbaterilor publice. Acest aviz de oportunitate a fost fentat de fosta administrație.

Floarea Gaftone, ATACURI la Monica Pop, arhitectul-șef de profesie inginer în construcții!

„Vă destăinui că mă încearcă un sentiment de respect și vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare. Acesta înseamnă democrație participativă, asta înseamnă să vă implicați în actul decizional. Cel mai important este raprotul consultării publicului. În ziua convocării consiliului mi-a parvenit . Am înntocmit obiecții de legalitate și prima critică a fost că NU se respectă art 37 din Ordinul 701/2010, privind consultarea cetățenilor. Am observat că ați depus într-un număr foarte mare contestații, observații și că în temeiul art 37 din acest Ordin, autoritatea locală, respectiv instituția Arhitectului Șef NU v-a informat în scris în legătură cu propunerile pe care le-ați avut, cu opiniile și observațiile primite și Nu a fost un răspuns argmentat cu privire la cele sesizate de d-voastră! ” – a completat Floarea Gaftone.

foto: arhivă

S-au sărit o serie de etape la realizarea PUZ-ului și acum, Primăria este vulnerabilă în cazul unui proces!

Dacă majoritatea din Consiliul Local va respinge acest PUZ, Hotărârea de Consiliu Local poate fi atacată în instanță, pe vicii de procedură.

La baza aprobării unui PUZ trebuie să stea o serie de studii, printre care și studiul de trafic, studiul de însorire, aviz tehnic din partea Aquabis…. Sunt o serie de detalii privind realizarea unui PUZ, pe care le regăsim în Legea 350/2001. Aceste aspecte impun consultare publică pe toate etapele de realizare a PUZ: de la intenția de realizare a PUZ-ului, studiile de fundamentare: circulație, rețele, etc. până la faza finală a acestui PUZ. Hotărârea poate fi atacată în instanța de contencios-administrativ. – a completat Floarea Gaftone, secretarul municipiului.

Administrația Ioan Turc se află sub presiune și va supune la vot PUZ-ul realizat de investitorii imobiliari. PNL deține majoritatea în Consiliul Local și va putea respinge acest proiect imobiliar!

În caz de respingere, investitorul ar putea da în judecată administrația locală și poate solicita daune morale sau poate construi cartierul respectiv printr-un nou PUZ, respectând restricțiile din PUG, respectiv regimul de înălțime  P + 2.

Dacă proiectul este aprobat, constructorul poate solicita autorizație de construire pentru cele 6 blocuri, care vor fi ridicate într-o zonă de case, conform Planului Urbanistic General, fentat elegant printr-un PUZ!

CLICK să vedeți dezbaterea publică și REVOLTA cetățenilor: https://youtu.be/BmiiUBT0XJU?t=2649

One comment

 1. A dracului secretara…Unde are interese..si comisione de incasat…. e OK, unde nu …e cu ,,bietii cetateni” ..victime ale rechinilor imobiliari…!!Pe Granicerilor e OK P+6 duamna secretara?!! Intreb pentru un prieten!!

error: Content is protected !!