Ședință de Consiliu Local. Ce proiecte se dezbat, la Primărie!

În data de 31 octombrie, Consiliul Local se întrunește în ședință ordinară

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea a două Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului proprietate privată, în suprafaţă de 141 mp, situat în intravilanul municipiului Bistriţa afectat de strada Remus Cristian Bucur, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă”
iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unor imobile, proprietate publică a municipiului Bistrița, aflate în administrarea Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistriţa
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în evidenţele de carte funciară a 2 imobile teren, situate în intravilanul municipiului Bistrița, strada Faleză, înscrise în CF Bistriţa nr.75679 și nr.75680, în proprietatea privată a Municipiului Bistriţa
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 9” şi a cheltuielilor aferente
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 11” şi a cheltuielilor aferente
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 14” şi a cheltuielilor aferente
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 15” şi a cheltuielilor aferente
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.144/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului “Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga” și a cheltuielilor legate de proiect
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.72/12.05.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investiţii, referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al municipiului Bistriţa pe Trim III 2018
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitarea şi modernizarea străzii Tărpiului”
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nr.1”, municipiul Bistrița
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reparaţii capitale Piaţa agroalimentară Decebal, municipiul Bistriţa”
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

17. Proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor pentru elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Bistriţa şi a Regulamentului local de urbanism
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistriţa şi a Regulamentului local de urbanism”
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil cu destinaţia de alimentaţie publică şi sală de evenimente” în municipiului Bistriţa, Drumul Dumitrei Nou nr.22-24
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan în vederea construrii unui Centru de sănătate” în municipiul Bistrița, Ridul Valea Boilor
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unor case de locuit”, în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sigmir, municipiul Bistrița
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

23. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului unic neasociat la Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.30/28.02.2008 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind constituirea “Asociaţiei Intercomunitare Silvice Bistriţa – Livezile” pentru gestionarea fondului forestier şi a fondului cinegetic, proprietatea publică a Municipiului Bistriţa şi a Comunei Livezile, cu modificările şi completările ulterioare
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.64/26.03.2009 privind înfiinţarea Regiei Publica Locale “Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A”-structura cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului Public Municipal “Ocolului Silvic al Municipiului Bistriţa R.A”, cu completările şi modificările ulterioare
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Parcului Industrial Bistriţa Sud
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

28. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.235/11.12.2007 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind participarea municipiului Bistrița, prin Consiliul local al municipiului Bistrița, cu capital, la Societatea “Aquabis” Bistrița-Năsăud, societate pe acțiuni, cu modificările şi completările ulterioare
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

29. Diverse

error: Content is protected !!