Testarea standardizată se derulează în șapte școli din Bistrița-Năsăud

Elevii din șapte școli din județul Bistrița-Năsăud participă la Programul Național de Testare Standardizată, un proiect pilot desfășurat la nivel național și care are ca scop testarea elevilor din clasele I-VII și IX-XI, la principalele materii școlare – limba română, matematică și istorie.

În prima etapă a programului participă un număr de șapte școli desemnate de către Ministerul Educației, din fiecare județ al țării, precum și din fiecare dintre sectoarele Capitalei.

Școlile din județul Bistrița-Năsud care participă la etapa de pilotare a Evaluării standardizate sunt:

  • Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud;
  • Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița;
  • Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud;
  • Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean;
  • :coala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie;
  • Școala Gimnazială „Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos;
  • Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” Căianu Mic.

Evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 se organizează de către inspectoratele școlare județene în perioada 30 mai — 10 iunie pentru elevii claselor I—VII și în perioada 30 mai — 8 iunie pentru elevii claselor IX—XI.

Disciplinele la care se organizează evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 sunt
următoarele:

a) pentru elevii claselor I—VII, limba română și matematică;
b) pentru elevii claselor IX—XI, limba română și, în funcție de filieră, profil și specializare, disciplina care se susține la examenul național de bacalaureat, ca probă obligatorie a profilului, matematică sau istorie.

Testele pentru evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021—2022 sunt construite respectând programa școlară corespunzătoare fiecărei discipline. Timpul de lucru efectiv pentru fiecare disciplină la care se susține evaluarea standardizată este de 30 de minute pentru clasele din învățământul primar, respectiv 60 de minute pentru clasele din învățământul gimnazial și liceal.

Sesiunile de testare se desfășoară doar în platforma Brio, iar în urma fiecărei sesiuni, elevii primesc un raport complet de evaluare. În baza raportului, fiecare elev, părinte, profesor sau director va putea afla care este rezultatul testării: ce competențe are fiecare elev, care sunt punctele forte, dar și cele unde performanța este scăzută. Acesta va fi disponibil în maximum 7 zile de la finalizarea tuturor sesiunilor de testare. Nu au acces la raportul fiecărui elev alte persoane decât cele care, conform legii, au dreptul să cunoască rezultatele școlare ale acestuia (elev, părinte, profesor, director). 

Scorul obținut (între 0-100) reflectă gradul de competență al elevului pe materia studiată și nu este implicat într-un proces de notare (scorul nu se traduce în notă trecută în catalog).

error: Content is protected !!