În Zăvoaie s-au ridicat 3 etaje FĂRĂ autorizație! Băieții deștepți au fentat și au construit FĂRĂ autorizație! Într-un final, au obținut actele și s-au apucat de treabă în cartierul FĂRĂ rețele de utilități, dar cu 6 blocuri aprobate!

Blocul din Zăvoaie a fost ridicat FĂRĂ autorizație de construire! Vezi motivele pentru care s-a intrat pe PENAL!

 

Pentru nerespectarea prevederilor legale au fost aplicate 2 sancțiuni: 5.000 de lei –  lui Drăgan (proprietarul terenului, în actele deținute de Primărie) și 30.000 de lei către Sc Metropolitan Grand Residence SRL.

De ce s-au aplicat amenzi și s-au sistat lucrările?

Dezvoltatorul imobiliar NU a avut studiul geotehnic, planul de situație întocmit și cotat conform Planului Urbanistic Zonal, avizul Societății de Gospodărire a Apelor (terenul aflându-se în vecinătatea zonei inundabilă a râului Bistrița).

După câteva săptămâni în care s-au ridicat cele 3 ETAJE, dezvoltatorii imobiliari au sistat proiectul!

Într-un final au obținut toate documentele și au primit autorizație de construire pentru blocuri în Zăvoiae, cartierul fără rețele de utilități!

Reprezentanții Primăriei Bistrița susțin că autorizația de construire a fost eliberată în cursul acestei săptămâni, iar acum totul este LEGAL!  În consecință, lucrările au fost reluate.

În Zăvoaie s-a construit un bloc și s-au obținut toate autorizațiile, cu toate că NU există rețele de apă-canal. Urmează încă 5 blocuri de 10 etaje!

Echiparea cu utilităţi a ansamblului nou realizat se va face prin extinderea reţelelor existente în zonă şi de pe strada Libertăţii. Lucrările de racordare şi branşare la reţelele publice de utilităţi se vor suporta de către beneficiari. Alimentarea cu apă și canalizarea se va realiza de pe strada Libertății, însă lucrurile sunt complicate deoarece este nevoie de o subtraversare a râului Bistrița.

Investitorul și-a luat angajamentul că va asigura rețele de utilități, dar odată eliberată autorizația de construire, Primăria Bistrița NU are niciun fel de pârghii de control asupra investitorului.

Cum au ajuns câteva parcele de șmecheri să devină INSULE de blocuri între case. Simplu: așa s-a făcut PUG-ul din 2013! Și e bine pentru toată lumea!

În ce privește zona Zăvoaie, Planul Urbanistic General permite construcția de imobile cu 10 etaje, chiar dacă vorbim de o așa-zisă zonă de case.

Planul Urbanistic General fost aprobat prin HCL 136 din 2013 și a expirat anul trecut. Administrația coordonată de PSD a ales să prelungească PUG-ul pe perioadă determinată, „dar nu mai mult de 5 ani”, conform HCL 184 din 2018.

În Zăvoaie se construiesc 5 blocuri cu 10 etaje plus încă un bloc aflat în construcție. Este suspect modul în care Serviciul Urbanism a întocmit PUG-ul și a permis construcția de blocuri doar pe anumite parcele, în Zăvoaie. Aceste parcele se află pe strada Mălinului.

După cum se vede și în fotografii, parcelele din vecinătate au restricții la regimul construcțiilor și este interzisă construcția de blocuri.

cu roșu – parcelele pe care se vor construi 5 blocuri cu 10 etaje
cu galben – parcele unde se pot construi numai case în regim maxim P + 2+ M.
L 4 este subzonă cuprinsă în Planul Urbanistic General și permite construcția de imobile cu 10 etaje, în vecinătatea caselor.
L 2 – parcele unde este permisă construcția de locuințe individuale, în regim discontinuu, maxim P + 2 niveluri.

În perimetrul se vor amenaja/amplasa:

-5 blocuri de 10 etaje şi spaţii comerciale la parter;
-amenajarea parcelelor reglementate cu alei pentru accesul în imobile;
-accesul în zonele de subsol la nivelele de parcaje subterane;
-spaţii verzi amenajate şi locuri de joacă pentru copii;
-plantaţii de arbori şi arbuşti;
-circulaţii carosabile şi platforme cu parcaje supraterane, parcajele subterane la subsol;
-punctele gospodăreşti amplasate pe fiecare parcelă reglementată.
-lucrări de extindere a reţelelor edilitare până în vecinătatea amplasamentului.

Se vor amenaja locuri de parcare subterane şi supraterane conform HG 525/1996: 16 locuri de parcare pentru spaţii comerciale (1 loc de parcare la 60 mp suprafaţă construită) şi 113 locuri de parcare pentru locuinţe (1 loc de parcare la 80 mp suprafaţă locuibilă) din care 35 parcaje subterane, 78 parcaje supraterane.

Administrația PSD-istă a creat un cadru legal cu dedicație pentru șmecherii din imobiliare! De-asta e HAOS în urbanism!

Planul Urbanistic a fost conceput treptat și a fost aprobat în 2013. Momentan e expirat , însă fără să fie pregătit un PUG nou, administrația locală a preferat să prelungească PUG-ul existent până în 2023.

Șmecheriile urbanistice s-au realizat cu acordul funcționarilor din Primăria Bistrița, care au acceptat insule de blocuri între case, la întocmirea PUG-ului! Aceste cârdășii imobiliare au permis ca în Zăvoaie să se ridice un cartier de 5 blocuri de 10 etaje… În același timp, pe terenurile din vecinătatea cartierului de blocuri, e permisă NUMAI construcția de case individuale, cu regimul maxim de înălțime P + 2.

Șmecherii din imobiliare speculează lacunele legislative! Cum se poate intra în legalitate, după ce se construiește FĂRĂ autorizație!

Ordinul nr. 839/2009 – norme de aplicare a Legii nr. 50/1991

ARTICOLUL 59

Intrarea în legalitate

(1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei, sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.

(2) În vederea realizării prevederilor alin. (1), potrivit Legii, autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună, după caz, menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

(3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate“ privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate „securitatea la incendiu“, numai după emiterea Acordului de mediu, în condiţiile legii.

Zona Zăvoaie e la discreția dezvoltatorilor imobiliari, câțiva șmecheri care au creat parcele pe care se pot construi blocuri de 10 etaje în vecinătatea caselor cu P+2 etaje. Manevrele au fost atent-gândite și aprobate prin Planul Urbanistic General, în 2013. Pare incredibil, dar absolut toate blocurile din Zăvoaie NU dețin momentan rețele de utilități (doar o promisiune de extindere a rețelelor, asumată de constructor). Fără specialiști pe urbanism, Bistrița se dezvoltă haotic cu complicitatea administrației PSD-iste și cu consecințe pe termen lung în privința aspectului general al municipiului…

 

One comment

  1. Era evident ca prin constructia Podului Berariei se deschidea perspectiva unei dezvoltari imobiliare in zona „Zavoaie”. Din pacate, primarul Cretu a optat pentru cea mai proasta legatura intre Podul Berariei si strada Zavoaie, pe strada Faleza, care este si foarte ingusta ca sa permita amenajarea corespunzatoare a doua sensuri de circulatie. Iata insa ca apare o alternativa mai rationala pentru racordarea Podului Berariei cu strada Zavoaie pe strada Malinului care se desprinde din strada Falezei in apropierea podului. Astfel ca pentru cei care vin dinspre strada Libertatii pot vira la dreapta pe o mica portiune din strada Falezei, ce ar putea fi amenajata ca rampa prin care sa se faca racordarea dintre strada Malinului si Podul Berariei care se afla ridicat la nivelul digului.
    In felul acesta, creste si fluenta circulatiei peste Podului Berariei , care face legatura directa cu strada Zavoaie deoarece aceasta asigura atat accesul spre Podul Budacului pentru locuitorii din stânga râului Bistrita dar mai ales legatura spre Parcul Industrial Sarata, pe drumul comunal DC-8G, evitand aglomeratia auto din Viisoara .
    Informatii cu privire la extinderea constructiei de blocuri, pe malul stâng al râului Bistrita, au fost vehiculate cu cativa ani in urma, asa incat aceasta nu e chiar o noutate, perntru cei ce se arata surprinsi .
    Vezi:https://www.timponline.ro/social-democrat-face-afaceri-liberal-strada-construi-bloc/

error: Content is protected !!