Caiet de sarcini făcut pe genunchi! Primăria Bistrița scoate la licitație transportul public de călători, pe baza unor criterii vechi, antice și de demult! Nu sunt prinse motoare eco, aer condiționat obligatoriu, vechime minimă la autobuze! Bătălia e pe subvenția de 3 MILIOANE de lei/an dar și pe un contract SIGUR pe următorii 5 ani! 

Primăria Bistrița a elaborat caietul de sarcini pentru transportul public de persoane. La dezbaterea publică s-au prezentat doar câteva persoane și procedural au fost parcurse etapele necesare pentru organizarea unei licitații.

Contractul va fi atribuit pe următorii 5 ani!

Conform legii, transportul public de persoane este subvenționat și astfel Primăria Bistrița decontează facturile pentru toate liniile, inclusiv pentru liniile care NU sunt eficiente. De asemenea, biletele „gratuite” de pensionari, veterani de război, asistați sociali sunt plătite din bani publici.

Primăria a realizat caietul de sarcini pe genunchi și organizează licitația pe transport public!

În mod normal, fimele puteau fi condiționate prin impunerea unor criterii europene. Spre exemplu NU există niciun paragraf care să impună un număr minim de autobuze cu motor hibrid sau electric sau măcar cu normă de poluare euro 6. Legislația europeană permite autobuse mai vechi de 6 ani, dar autoritățile locale au pârghii în realizarea cietului de sarcini pentru un parc-auto mai confortabil și nepoluant.

Potrivit Legi nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local, art. 20(6), „Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene sunt autorităţi de reglementare în domeniul transportului public local şi prin autorităţile de autorizare îşi exercită faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006 şi prin prezenta lege”.

Condiții lejere: în loc de vehicule ne-poluante, s-a mers pe norma de casare a parcului-auto care permite autobuse vechi de 8 ani! 

Pentru a permite autobuselor vechi să circule pe liniile de transport public, s-a realizat un caiet de sarcini ce se bazează pe durata de amortizare a mijloacelor fixe… caz în care un autobus poate funcționa 8 ani! 

 

Au șmecherit-o din paragrafe!

La întocmirea caietului de sarcini, Primăria Bistrița a scăpat câteva paragrafe prin care permite firmelor să intre la licitație cu autobuse prost-echipate.

„mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;” ( NU se specifică foarte clar dacă e obligatoriu să aibă și aparat de aer condiționat și lasă loc de interpretări unui operator care are NUMAI instalație de încălzit, spre exemplu).

„mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător”; (NICIUN criteriu referitor la vechime).

La confortul pasagerilor, de asemenea: NU s-a impus prin caietul de sarcini montarea unor aparate de aer condiționat (care consumă în plus). Tocmai de aceea, aceste aparate sunt demontate de firmele de transport public iar călătorii circulă în condiții infernale, mai ales vara. 

Studiile privind poluarea NU se aplică pentru transportul public! Primăria Bistrița a făcut un caiet de sarcini dedicat autobuzelor poluante!

Caietul de sarcini este unul învechit, departe de normele europene. Spre exemplu, autoritatea publică NU a conceput criterii favorabile pentru ofertele cu motoare hibrid pe anumite linii, aer condiționat, vechime etc și astfel permite firmei câștigătoare să aibă un parc-auto relativ învechit cu autobuse de 8 ani și cu motoare cu norme euro poluante (euro 3 sau 4).

Caietul de sarcini NU acordă punctaje mari firmelor care ofertează cu autobuse hibrid sau mai noi și avantajează indirect vechiturile aduse secnd-hand de pe alte piețe europene.

40 de autobuze și 6 microbuse ar asigura necesarul pe Bistrița! Încă 15 autovehicule de rezervă pentru suplimentări saualte intervenții.

Orașul a fost împărțit în 19 trasee și orarul de funcționare va fi între orele 5 – 24.

Pe hârtie, Primăria Bistrița respectă politicile de mediu! În realitate, permite autobuselor vechi de 8 ani să intre la licitație !

În anul 2015, Primăria municipiului Bistrița a elaborat Planul de Mobilitate Urbană durabilă, actualizat în anul 2016 conform ultimelor reglementări, document care vizează o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante, încurajând totodată trecerea către moduri mai durabile și  are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor urbane şi furnizarea de servicii de mobilitate şi transport durabile către, prin şi în zona urbană a municipiului Bistriţa.

Pe lângă Planul de mobilitate urbană, Primăria municipiului Bistriţa a finalizat în cursul anului 2015 încă un proiect (faza de studiu de oportunitate) care vizează structura reţelei de transport public în municipiul Bistriţa, „Linia verde de transport Viişoara-Unirea”, prin centrul orașului.

În ce priveşte reglementările în domeniul transportului public, tot în cursul anului 2015 s-a elaborarat la nivel naţional, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, un model de contract de servicii publice, care să corespundă normelor UE, BERD, JASPERS, vizând strategia de finanţare a transporturilor publice din România, în perioada 2014-2020,

3 MILIOANE de lei/an se duc pe subvenția de transport! Curtea de Conturi a sesizat o serie de probleme pe facturile decontate de Primăria Bistrița!

Contractul privind transportul pubic de persoane a expirat în anul 2015 și a fost prelungit încă 2 ani și jumătate. Camera de Contruri a sesizat nereguli și a recomandat realizarea unei licitații pentru delegarea acestui serviciu.

Contravaloare facilitati transport pentru pensionari, persoane cu handicap, veterani de razboi,abonamente ptr. elevi si profesori din localitatile componente;transport elevi costă 3 milioane de lei/an!

Aceste plăți se fac din bugetul public, pe baza unor facturi emise de Transmixt.

În caietul de sarcini se permite un profit rezonabil maxim acceptat este 10%… pofit ENORM pentru un contract din bani publici, asigurat pe 5 ani la care se adaugă subvenția de aprox. 3 milioane de lei/an!

CLICK pt. ANEXA cu factorii de evaluare FINANCIARI

Tarife de călătorie practicate in momentul incheierii contractului

–  pentru Bistriţa                                  –1,80 lei/călătorie

–  pentru ruta Bistriţa –Viişoara          –2,00 lei/călătorie

–  pentru ruta Bistriţa –Unirea             –1,80 lei/călătorie

–  pentru ruta Bistriţa –Sigmir             –2,00 lei/călătorie

–  pentru ruta Bistriţa –Ghinda            –2,50 lei/călătorie

–  pentru ruta Bistriţa –Sărata              –2,60 lei/călătorie

–  pentru ruta Bistriţa –Slătiniţa          –3,00 lei/călătorie

–  pentru ruta Viişoara –Unirea              –2,50 lei/călătorie

Extras din caietul de sarcini cu privire la prețuri: „Oferta tarifară, ca rezultat al aplicării unei anumite politici tarifare. Politica tarifară trebuie să îmbine criteriile comerciale (avantajarea cumpărării, în avans față de momentul utilizării, al unor titluri de călătorie multiple) și criteriile sociale (dirijarea preponderentă a tarifelor sociale spre categoriile de utilizatori permanenți – ”călătorii fideli”).

Se stabilește, pe baza legislației naționale și a reglementărilor locale, lista categoriilor de persoane care beneficiază de facilități, sarcina de transport generată și efectele financiare ale acestor facilități asupra bugetului de exploatare al operatorului.

Pentru punctele 3 și 6, principiile de finanțare a serviciului public de transport sunt următoarele:

Autoritatea care impune limitări de tarife față de calculele recunoscute trebuie să asigure diferența, prin compensaţie. Elemente de protecție socială nu pot fi puse în sarcina niciunui operator, public sau privat.

Operarea sub rigorile unui Contract de servicii publice impune abandonarea considerării paușale a sarcinii de transport generată de călătorii cu facilități tarifare și utilizarea unor metode de apreciere obiectivă și precisă.

Atât în etapa de semnare a contractului, cât și în mecanismul stabilit pentru ajustări ulterioare, costurile, împreună cu impunerile politice și sociale determină tarifele. Tarifele influențează încasările și nivelul total al compensaţiei. Această influență nu este întotdeauna simplă și directă. Ca în orice activitate comercială, chiar cu un public parțial captiv, o majorare neinspirată a tarifelor poate ușor genera, cel puțin într-o primă etapă, pierderi în încasări, prin reducerea numărului de utilizatori și/sau accentuarea fraudei.

Permiterea, ignorarea sau chiar încurajarea unor elemente de concurență neloaială între operatori poate să vicieze profund mediul economic al domeniului, să facă inutile calculele și să aibă efecte negative neplanificate asupra performanțelor financiare ale unui operator.

Tarifele NU sunt bătute în cuie și firmei de transport i se lasă culoar liber a negocierea post-licitație! Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie!

Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se pot ajusta periodic prin Hotarari ale Consiliului Local, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum fată de nivelul existent la data precedentei ajustări.

Auditul anual tehnico-economic va face propuneri autoritatii contractante privind adoptarea unei metode de gestiune si alocare  a costurilor mai potrivita, in vederea cresterii eficientei operatorului.

Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează in conformitate cu prevederile Ordinul ANRSC nr. 272/ 2007 pentru aprobarea Normelor –cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, la cererea operatorilor de transport public local de persoane, pe baza următoarelor documente:

– cererea de ajustare, care conţine: tarifele în vigoare şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de ajustare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli;

– fişele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor;

– alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.

Sondaje pentru călători! O poveste de adormit copiii!

 

Operatorul trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public.

Autoritatea contractantă va realiza un chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a gradului de satisfacţie a pasagerilor. Pot fi totodată adăugaţi şi alţi indicatori relevanţi pentru evaluarea calitativă a serviciilor (curăţenia vehiculului, comportamentul conductorilor, siguranţa percepută, etc.). Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiţi şi a indicatorilor de calitate percepuţi de pasageri.

Conform caietului de sarcini, operatorul este obligat să-și îmbunătățească serviciile. Indicele de satisfacție a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanță pentru calculul penalitaților.

Indicele de satisfacţie a pasagerilor!

Autoritatea Contractanta organizează şi finanţează evaluări anuale ale indicelui de satisfacţie a Pasagerilor (ISP). Această sarcină trebuie să revină unor terţe persoane independente (care nu sunt părţi la Contract) care efectuează studii privind gradul de satisfacţie al pasagerilor pe bază de chestionare şi sondaje.

Metodologia pentru efectuarea studiului şi calcularea indicilor privind gradul de satisfacţie al pasagerilor se discută şi se defineşte cu operatorul, după cum urmează:

 

Atenție, călători! Transportul public este reglementat! La ce aspecte să fiți atenți!

Noile planuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie şi revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.

– Intârzieri admise: 2 – 4 minute!

– Circulaţia vehiculului se desfăşoară conform rutei și programului stabilit, cu o abatere de până la 2 (două) minute pentru cel mult de 50 (cincizeci)% din staţii.

– Pentru restul de 50 (cincizeci) % din staţii abaterea este de până la 4 (patru) minute.

Operatorul despăgubește călătorul!

Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare.

Toate autobuzele să aibă rampe pentru persoanele cu handicap!

Contractorul este obligat să adapteze toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului de transport public local pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie.

De 8 ani încoace, Transmixt s-a ocupat de transportul public de persoane. Firma a beneficiat de două prelungiri de contract: una în 2015 și una în 2016! Curtea de Conturi a sesizat deconări fictive și prejudicii de 1.7 milioane de lei!

Gestiunea serviciului de transport public local a fost delegată operatorului de transport S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrița, pe perioada 29.05.2009 – 29.05.2018, în baza contractului de delegare nr. 3/D din 29.05.2009 și a actelor adiționale nr. 42214/25.05.2015 și nr. 48349/11.05.2016 ca urmare a Hotărîrii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 103/13.05.2009, în urma desfășurării licitației competitive de atribuire a gestiunii.

Prelungirea contractului NU a fost agreată de Camera de Conturi, care într-unul din controale a solicitat organizarea unei licitații în acest sens.

În raportul pe 2016, Curtea de Conturi a stabilit că înțelegerea contractuală dintr Transmixt și Primăria Bistrița a creat un prejudiciu de 1.7 milioane de lei. Asta deoarece a fost stabilită eronat majorarea cuantumului subvențiilor acordate pentru transportul de persoane prin acceptarea includerii în deconturile de subvenție a unor cheltuieli nejustificate și prin calcularea unei rate de profit de 8% la subvenții.

 

Stații învechite: de-asta are parte Bistrița Europeană! De 10 ani încoace s-au făcut investiții minime în stațiile de călători!

Stațiile de călători din Bistrița au un aspect necorespunzător. În majoritatea locurilor lipsesc băncile de călători și copertinele iar călătorii sunt lăsați să aștepte în ploaie. Panourile de afișaj sunt prost-amplasate, inestetic și obturează pietonii.

În ultimii 10 ani NU s-au realizat investiții majore în modernizarea stațiilor de transport din municipiu, aspect ignorat de Primăria Bistrița!

„Chichițe” din contract!

Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 30 zile și cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile către Operator, în cazul în care interesul naţional sau local o impune.

Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 19.7 de mai jos:

– Neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de minim 6 luni;

– Încălcarea de 5 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Autoritatea Contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract;

– Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi care să asigure atingerea indicatorilor de performanţă asumaţi prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;

– Operatorul totalizează un număr de 3 încălcări majore ale indicatorilor de performanţă, în decursul unui an, potrivit Anexei 6.11;

– Operatorul nu asigură prestarea serviciului de transport public local în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă de cel puțin 5 zile, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;

– Pierderea valabilității uneia sau mai multor Licențe de traseu ori a uneia sau mai multor copii conforme ale Autorizației de transport;

– Pierderea valabilității Licenței de transport și/sau a Autorizației de transport;

– Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din Contract;

– Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;

– Operatorul nu constituie garanția stabilită în contract.

 

 

 

Caietul de sarcini a fost votat în ultima ședință de Consiliu Local (20 decembrie 2017). Procedural, urmează desfășurarea licitației pentru selectarea unui operator care va avea asigurat un contract pe 5 ani pentru transportul în comun. În joc sunt milioane de euro și de aceea firmele de transport din țară sunt cu ochii pe această licitație. Mai ales că asigură un contract din bani publici pe următorii 5 ani cu criterii lejere în două chestiuni-cheie: vechimea parcului-auto și rata profitabilității!

CLICK pentru documentația la contractul pe transport public

One comment

  1. Toata lumea stie cine va castiga acest contract

error: Content is protected !!