Lucrările de cadastru vor fi realizate de angajații Primăriei Bistrița! Ovidiu Crețu roagă cetățenii să le deschidă poarta ca să poată măsura terenurile!

STIMAŢI CETĂŢENI,

Începând din anul 2019 Municipiului Bistriţa va continua executarea lucrărilor de cadastru general -Lucrări sistematice de cadastru, cu persoanalul din aparatul primarului -persoane fizice autorizate.

Datorită faptului că pe unele sectoare cadastrale, măsurătorile au fost efectuate în perioada 2012- 2014 de fostul executant SC RAMBOLL SEE SRL, care NU a mai dorit continuarea lucrărilor, este necesară remăsurarea limitelor imobilului teren şi construcţii.

Menţionăm că, Municipiului Bistriţa a făcut şi face publică efectuarea acestor lucrării atât prin mass media cât şi prin înştiinţarea tuturor deţinătorilor imobilelor din municipiul Bistriţa şi localităţile componente.

 

Se măsoară doar terenul, NU se realizează măsurători în interiorul clădirilor!

Pentru verificarea şi remăsurarea suprafeţelor de teren şi a construcţiilor, vă solicităm să permiteţi accesul reprezentanţilor primăriei în incinta imobilului. Precizăm că măsurătorile se vor efectua numai pentru exteriorul construcţiilor, nu se vor efectua măsurători în interiorul constucţiilor.

La finalizarea documentaţiei cadastrale pentru sectorul cadastral, cetăţenii vor fi anunţaţi în scris cu privire la data efectuării etapei de publicitate prin afişarea documentelor tehnice cadastrale pentru o perioada de 60 de zile, după care, se va proceda la eliberarea noilor extrase de carte funciară din oficiu cu titlu gratuit. Documentale tehnice de cadastru, vor fi afişate la Primăria municipiului Bistriţa –str.Gheorghe Şincai nr.2-intrare Pasaj II, precum şi pe Site-ul Primăriei municipiului Bistriţa accesând portalul institutiei: www.primariabistrita.ro/Anunturi /Cadastru/ Cadastru general/Stadiul realizării lucrării de cadastru general pentru ca persoanele interesate să ia la cunoştinţă, având şi posibilitatea depunerii contestaţiei în cazul când nu sunt mulţumiţi.

Detalii/date cu privire la aceasta acţiune, se pot obţine de la funcţionarii din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, Serviciu cadastru revendicări imobiliare, din str.Gh Şincai nr.2, telefon 0263-224706 interior 143.

PRIMAR,
OVIDIU TEODOR CREŢU

One comment

  1. Balan Marius - contribuabil

    Ce suturi in c…. va dau de va prind pe la mine in ocol !Va astept la Tribunal pe alte chestii unde v-ati bagat nasul nepermis fata de CF-ul meu, si fata de refuzul autorizatiei.

error: Content is protected !!