Ședință extraordinară de Consiliu Local în 3 mai. Ce proiecte se află pe ordinea de zi?

Consiliului Local al municipiului Bistriţa este convocat în ședință extraordinară în data de 3 mai 2018. Şedinţa se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6 și va începe la orele 15.00, iar ordinea de zi cuprinde:

1.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr.3/D din 29.05.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistriţa”.

3.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile situate în intravilanul municipiului Bistriţa.

4.Avizul Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru atribuirea denumirii instituţiei publice de interes judeţean Club Sportiv „Gloria 2018” Bistriţa-Năsăud.

error: Content is protected !!