Ședință extraordinară de Consiliu Local, pe 2 august! E URGENȚĂ pe unele proiecte europene, „tărăgănate” de majoritatea PSD!

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 2 august 2018, ora 14,00. Urgenţa este determinată de necesitatea transmiterii la ADR Nord-Vest a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bistriţa de aprobare a unor proiecte aflate în etapa de precontractare şi a cheltuielilor aferente, pentru continuarea procesului de precontractare și de termenele procedurale pe care ADR NV trebuie să le respecte în raport cu Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 în vederea transmiterii documentaţiei pentru contractarea proiectelor

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru declararea de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată pentru realizarea proiectului „Centru intermodal de transport public” din municipiul Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile situate în municipiul Bistriţa, Strada Grănicerilor

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.187/30.09.2009, cu modificările și completările ulterioare

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Bistrița”

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 4, Municipiul Bistriţa” şi a cheltuielilor legate de proiect

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Lucian Blaga, Municipiul Bistriţa” şi a cheltuielilor legate de proiect

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, Municipiul Bistriţa” şi a cheltuielilor legate de proiect

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 15/14.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrița și localitățile componente”.

One comment

  1. Balan Marius - contribuabil

    Am inteles ca proiectul cu intermodalul de transport a fost retras. Si proiectul privind cadastrul verde la fel. Datorita lipsei unui tov consilier care este in America , primarul nu a vrut sa riste cu intermodalul. De doua zile , primarul batos spunea ca va incerca un artificiu si respectivul consilier sa voteze electronic. Pai exact asta astepta CISTRITA CIVICA sa il agate cu inco o plangere in contencios. De cand mama smaului s-a reglementat VOTUL ELECTRONIC intre consilierii lipsa la apel ? Nici macar votul in sine nu este reglementat sub forma respectiva. Totusi primarul o fi arogant si dictator dar macar e o leaca mai destept decat veorica dancila si agramatii din guvern. S-o prins Premariu si o stat cuminte .

error: Content is protected !!