Știați că: 81 de persoane primesc ajutor social de la Primăria Bistrița, însă doar 10 persoane sunt apte de muncă? Cum vrea primăria să-i scoată la lucru?

În municipiul Bistrița există la ora actuală un număr de 10 persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social care sunt obligate potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, să presteze lunar acțiuni și lucrări de interes local.

Venitul minim garantat este cuprins înre 260 – 450 de lei/lună, în funcție de numărul de copii al familiei! Acest sprijin financiar poate fi cumulat cu alte tipuri de ajutoare sociale, cum ar fi alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei – toate suportate din bugetul local.

Ce munci pot presta asistații social?

– Salubrizat malurilor pâraielor şi a spaţiilor verzi de pe domeniul public
– Salubrizat curţile şcolilor şi grădiniţelor
– Crăpat lemne pentru scoli si grădiniţe
– Curăţat zăpada de pe domeniul public
– Deszăpezire alei parcuri.

Bistrița are doar 10 asistați social, OBLIGAȚI să muncescă în folosul comunității!  În total, 81 de persoane primesc ajutor social de la Primăria Bistrița, însă majoritatea sunt scutite de muncă!

Potrivit prevederilor din Legea nr. 196/2016,  autorităţile vor reuni venitul minim garantatalocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei într-un singur ajutor: venitul minim de incluziune.

Din numărul total al beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aflati în plata în luna noiembrie 2020, respectiv 81 de persoane,din 38 familii beneficiare de ajutor social , un număr de 6 beneficiari adulţi ai ajutorului social se află în situaţie de incapacitate de muncă, dovedită cu certificate de expertiză medicală si un număr de 10 persoane au obligatia de a efectua lunar activităţi si lucrări de interes local în municipiul Bistriţa cu un număr mediu de 24 ore de muncă/persoană.

Persoanele apte de muncă obligate la acțiuni și lucrări de interes local în luna noiembrie 2020, în municipiul Bistrița, este următoarea:

-Bistriţa–3 persoane; Sărata–5 persoane;Unirea-1 persoana, Slatinita –1persoană;

Primăria Bistrița întocmește PLANUL de LUCRU pentru cei 10 asistați social!

Primarii au obligatia să întocmească un plan de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevazute, să țină evidența efectuării acestor ore si să asigure instructajul privind respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local.

Planul de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotarâre a consiliului local. În functie de solicitările venite din partea institutiilor partenere în organizarea si evidența orelor de munca, planul de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local.

Consiliul Local va aproba  proiectul de hotărâre privind actualizarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2021 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social.

One comment

  1. Balan Marius -Horea

    Pana si estia prostesc Primaria si Statul infantil si dezorganizat. Bagati bani baieti si in pensii SPECIALE si in ASISTATI !

error: Content is protected !!