Știți cât decontează Primăria Bistrița pe transportul public? 3 milioane de lei pe an, bani care merg direct în contul TRANSMIXT! De-aia e interes ca Transmixt-ul să aibă parte de prelungiri prin acte adiționale (FĂRĂ aviz de legalitate), de 3 ani încoace și licitația să se toooot amâne! Urmează o nouă prelungire!

Gestiunea serviciului de transport public local în municipiul Bistrița, a fost delegată operatorului de transport S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrița, pe perioada 29.05.2009-29.05.2018, în urma desfășurării licitației competitive de atribuire a gestiunii, în baza contractului de delegare nr. 3/D din 29.05.2009 și a actelor adiționale nr. 42214/25.05.2015 și nr. 48349/11.05.2016.

Conform legii, transportul public de persoane este subvenționat și astfel Primăria Bistrița decontează facturile pentru toate liniile, inclusiv pentru liniile care NU sunt eficiente. De asemenea, biletele “gratuite” de pensionari, veterani de război, asistați sociali sunt plătite din bani publici.

Prelungirile contractuale NU au avut aviz de legalitate! Iată poziția juriștilor din Primăria Bistrița

„Contractul de delegare a gestiunii a fost încehiat pe o perioadă de 6 ani . deci, durata acestui a expira la 29.05.2015. Potrivit clauzei 2.3 La expirarea datei contractului de concesiune acesta poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială , prin acordul de voință al părților care vor încheia un act adițional cu cel puțin 60 e zile înainte de încetarea lui Ațadar actul adițional trebuia semnat înainte de adoptarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr 65/2015 , care de asemenea NU a fost avizată de legalitate.

Neavizând de legalitate raportul de prelungire pentru primul act adițional și pentru cel de-al doilea NU putem aviza de legalitate prelungirea prin cel de-al treilea deși este real că poziția ANRSC s-a schimbat.”  – susține Dumitru Cincea – directorul executiv al Serviciului Juridic .

 

Primăria a realizat caietul de sarcini pe genunchi și organizează licitația pe transport public! TRANSMIXT a avut parte de 3 prelungiri fără aviz de legalitate!

Primăria Bistrița scoate la licitație transportul în comun și a întocmit un caiet de sarcini în acest sens în care sunt stipulate condițiile obligatorii pentru companiile care vor să pună gheara pe contractul public.

În mod normal, fimele puteau fi condiționate prin impunerea unor criterii europene. Spre exemplu NU există niciun paragraf care să impună un număr minim de autobuze cu motor hibrid sau electric sau măcar cu normă de poluare euro 6. Legislația europeană permite autobuse mai vechi de 6 ani, dar autoritățile locale au pârghii în realizarea cietului de sarcini pentru un parc-auto mai confortabil și nepoluant.

Condiții suspecte: în loc de vehicule ne-poluante, s-a mers pe norma de casare a parcului-auto care permite autobuse vechi de 8 ani!

Primăria Bistrița susține că a depus un proiect pentru autobuse nepoluante, dar la întocmirea caietului de sarcini pentru transportul public a strecurat anumite paragrafe care permit companiilor să intre la licitație cu autobuse vechi.

Pentru a permite autobuselor vechi să circule pe liniile de transport public, s-a realizat un caiet de sarcini ce se bazează pe durata de amortizare a mijloacelor fixe… caz în care un autobus poate funcționa 8 ani!

Au șmecherit-o din paragrafe!

La întocmirea caietului de sarcini, Primăria Bistrița a scăpat câteva paragrafe prin care permite firmelor să intre la licitație cu autobuse prost-echipate.

“mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;” ( NU se specifică foarte clar dacă e obligatoriu să aibă și aparat de aer condiționat și lasă loc de interpretări unui operator care are NUMAI instalație de încălzit, spre exemplu).

“mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător”; (NICIUN criteriu referitor la vechime).

La confortul pasagerilor, de asemenea: NU s-a impus prin caietul de sarcini montarea unor aparate de aer condiționat (care consumă în plus). Tocmai de aceea, aceste aparate sunt demontate de firmele de transport public (inclusiv de TRANSMIXT) iar călătorii circulă în condiții infernale, mai ales vara.

Primăria Bistrița respectă politicile de mediu doar pe hârtie! În realitate, permite autobuselor vechi de 8 ani să intre la licitație !

În anul 2015, Primăria municipiului Bistrița a elaborat Planul de Mobilitate Urbană durabilă, actualizat în anul 2016 conform ultimelor reglementări, document care vizează o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante, încurajând totodată trecerea către moduri mai durabile și are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor urbane şi furnizarea de servicii de mobilitate şi transport durabile către, prin şi în zona urbană a municipiului Bistriţa.

Pe lângă Planul de mobilitate urbană, Primăria municipiului Bistriţa a finalizat în cursul anului 2015 încă un proiect (faza de studiu de oportunitate) care vizează structura reţelei de transport public în municipiul Bistriţa, „Linia verde de transport Viişoara-Unirea”, prin centrul orașului.

3 MILIOANE de lei/an se duc pe subvenția de transport! Curtea de Conturi a sesizat o serie de probleme pe facturile decontate de Primăria Bistrița!

În raportul pe 2015, Curtea de Conturi a stabilit că înțelegerea contractuală dintr Transmixt și Primăria Bistrița a creat un prejudiciu de 1.7 milioane de lei. Asta deoarece a fost stabilită eronat majorarea cuantumului subvențiilor acordate pentru transportul de persoane prin acceptarea includerii în deconturile de subvenție a unor cheltuieli nejustificate și prin calcularea unei rate de profit de 8% la subvenții.

Contractul privind transportul pubic de persoane a expirat în anul 2015 și a fost prelungit încă 2 ani și jumătate. Camera de Contruri a sesizat nereguli și a recomandat realizarea unei licitații pentru delegarea acestui serviciu.

Contravaloare facilitati transport pentru pensionari, persoane cu handicap, veterani de razboi,abonamente ptr. elevi si profesori din localitatile componente;transport elevi costă 3 milioane de lei/an!

Aceste plăți se fac din bugetul public, pe baza unor facturi emise de Transmixt.

În caietul de sarcini se permite un profit rezonabil maxim acceptat este 10%… pofit ENORM pentru un contract din bani publici, asigurat pe 5 ani la care se adaugă subvenția de aprox. 3 milioane de lei/an!

Prelungirea contractului NU a fost agreată de Camera de Conturi, care într-unul din controale a solicitat organizarea unei licitații în acest sens.

Tribunalul Bistrița-Năsăud a dat câștig de cauză Curții de Conturi, dar Curtea de Apel Cluj a întors decizia Tribunalului și a dat câștig de cauză Transmixtului, care astfel a scăpat basma curată și a rămas cu banii încasați.

 

Ce motive PUERILE invocă Primăria Bistrița în cazul prelungirilor de 3 ani!

Contractul de delegare a fost prelungit cu 1 an, în baza Hotărârii nr. 65/30.04.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistrița, și cu încă 2 ani în baza Hotărârii nr. 43/31.03.2016 a Consiliului Local al municipiului Bistrița.

Motivele care au determinat prelungirea contractului de delegare

– în anul 2015

necesitatea finalizării Planului de mobilitate urbană și a studiului privind Linia verde de transport Viişoara-Unirea, proiecte în curs de elaborare la acea data și care vizează structura rețelei de transport public în municipiul Bistrița;
la data primei prelungiri a contractului (mai 2015), era în curs de elaborare, la nivel naţional, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, un model de contract de servicii publice, care să corespundă normelor UE, BERD, JASPERS, vizând strategia de finanţare a transporturilor publice din România, în perioada 2014-2020, model care a fost finalizat la acea dată și publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

în anul 2016

– documentația de atribuire pregătită la acea dată, a fost elaborată în baza legislației naționale care reglementa atribuirea contractului de a gestiunii transportului public local, respectiv Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

– pentru lansarea procedurii competitive de atribuire a contractului de delegare de gestiune, Primăria municipiului Bistrița a cerut, prin scrisoarea nr. 16940/19.02.2016, adresată Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), lămuriri cu privire la publicitatea aferentă desfășurării acestei proceduri, dat fiind faptul că există inadvertențe între legislația națională și cea europeană cu privire la acest aspect. ANRSC ne-a răspuns prin scrisoarea nr. 404407/29.02.2016 că se aplică legislația europeană care prevede publicarea anunțului de intenție cu cel puțin 1 an înainte de lansarea invitației de participare la licitație. Răspunsul primit contravine răspunsului transmis de aceeași autoritate prin scrisoarea nr. 6516/23.01.2015, în urma adresei noastre nr. 4677/19.01.2015, prin care ne-au comunicat că nu este obligatorie publicarea în Jurnalul Oficial al Comunității Europene și că se aplică legislația națională care prevede că termenul de depunere a ofertelor este de minimum 30 de zile și maximum 60 de zile de la data publicării anunțului;

în urma primirii răspunsului din data de 29.02.2016, am procedat la publicarea anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Comunității Europene conform ultimelor precizări ale ANRSC și în conformitate cu legislația europeană.

în anul 2017

după trecerea perioadei de 1 an de la data publicării anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, am solicitat din nou, instituțiilor de reglementare, respectiv, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), prin scrisoarea nr. 24803/24.03.2017, precizări cu privire la atribuirea contractului de servicii publice pentru transportul public de persoane; Solicitarea a fost determinată de apariția legilor achizițiilor publice nr. 98/2016, 99/2016 și 100/2016.
prin răspunsul nr. 503500/11.04.2017, înregistrat la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 31209/13.04.2017 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) ne precizează că ”în cazul atribuirii contractului de servicii publice prin procedură competitivă de achiziție a serviciului de transport public local, Municipiul Bistrița trebuie să organizeze procedura de licitație în conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local”

la data de 30 mai 2017, Președintele ANRSC emite Ordinul 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, care abrogă Ordinul ANRSC nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local și reglementează că procedura competitivă de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători cu autobuze troleibuze și/sau tramvaie se stabilește de către autoritățile publice locale competente, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Primăria mai face o ultimă prelungire: încă 3 luni pentru TRANSMIXT! Urmează licitația unde se vor da lupte grele între companiile cu interes pe acest segment!

În aceste condiții, ținând seama de calendarul desfășurării proceduri de licitație, se impune prelungirea valabilitatea contractului de delegare a gestiunii cu 3 luni de zile – după cum se arată în expunerea de motive!

Cu toate că prelungirile NU au avut aviz de legalitate , iar Curtea de Conturi a sesizat mari-nereguli în decontarea facturilor din bugetul local, cârdășia dintre TRANSMIXT și Primăria Bistrița este evidentă și de aceea contractul de delegare a gestiunii a fost prelungit la maxim! Caietul de sarcini realizat de Primăria Bistrița în vederea delegării transportului public avantajează clar firmele de profil low și descurajează marii -investitori de pe piață care NU au punctaje mari, chiar dacă intră la licitație cu autobuse hibride sau cu norme de poluare scăzută, investiții mai greu de amortizat dar care sunt în concordanță cu politicile de mediu la nivel european!

One comment

  1. Un mic comentariu referitor la firma TRANSMIXT. Opereaza cu un autobuz pe ruta Posmus-Bistrita-_Posmus….4 curse dus-intors. Calatorii, majoritatea cu abonamente lunare, sunt supusi unor suplicii cumplite datorita faptului ca, in conditiile in care temperatura exterioara este in jurul a 27-29 de grade, caloriferele autobuzului (cam mult spus autobuz pentru transport calatori la nivelul acestor vremuri), sunt incinse la maximum (In conditiile in care iarna, sunt reci). Ma intreb…..ignoranta, prostie sau incompetenta!

error: Content is protected !!