Noi construcții în zona pârtiei de schi din Wonderland! Ce intenționează Primăria Bistrița să mai amenajeze în acea zonă?

Consiliul Local al municipiului Bistrița se reunește în această săptămână în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi figurează mai multe proiecte de hotărâri, pe care consilierii locali le vor dezbate.

Un astfel de proiect este și cel care vizează aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construcție pentru adăpostire utilaje aferente pârtiei de schi și construcție cu destinație de grupuri sanitare – Complex sportiv polivalent Unirea”. 

Mai exact, aceste construcții propuse prin studiu de fezabilitate sunt situate în perimetrul Complexului sportiv polivalent Unirea și au drept obiectiv principal creșterea gradului de confort și dotare a pârtiei de schi, prin realizarea de grupuri sanitare care pot fi utilizate atât de către beneficiarii ocazionali (turiști, sportivi, elevi), cât și de către personalul de deservire a pârtiei de schi.

De asemenea, un obiectiv important al investiției îl constituie protejarea și întreținerea utilajelor și accesoriilor care deservesc pârtia de schi având ca rezultat conservarea lor și creșterea duratei lor de folosire, păstrarea în spații sigure pentru integritatea lor și siguranța la incendiu.

În raportul întocmit pentru acest proiect de hotărâre se arată că ”în zonă sunt edificate câteva clădiri cu funcţiuni diverse care deservesc Centrul de servicii şi Staţia de plecare telescaun aferente pârtiei de schi, dar nu există o clădire care să găzduiască grupuri sanitare necesare atât beneficiarilor ocazionali, cât şi personalului care deserveşte complexul. Utilajele şi accesoriile care deservesc pârtia de schi sunt depozitate în condiţii improprii (sub cerul liber) putând fi afectate de conditile meteo. Pentru deservirea unui mare număr de utilizatori, în special ai pârtiei de schi, este absolut necesară realizarea unei clădiri care să găzduiască  grupuri sanitare pentru femei şi bărbaţi, spaţiu destinat centralei termice şi depozitării materialelor de întreţinere a curăţeniei. De asemenea, pentru gararea şi întreţinerea ratracului, depozitarea în extrasezon a acestuia, a tunurilor de zăpadă şi a celorlalte dotări şi accesorii este nevoie de o construcţie de adăpostire având structura de rezistenta metalică, închideri laterale şi învelitoare din panouri termoizolante”.

Terenul pe care urmează să fie amplasată construcţia de adăpostire utilaje și grupul de toalete se află în incinta Complexului sportiv polivalent Unirea. Accesul la platforma construcţiei de adăpostire utilaje precum și la grupul de toalete se face din parcarea amenajată la baza pârtiei, pe un drum amenajat.

La această dată, terenul propus pentru construirea obiectivului de investiții este neamenajat, grupul de toalete se va construi pe un teren plan în imediata apropiere a clădirii administrative, iar construcţia de adăpostire utilaje se va construi în partea dreaptă a instalaţiei de transport pe cablu în apropierea stației de îmbarcare se mai arată în documentele puse la dispoziția consilierilor locali.

Valoarea totală a investiției privind aceste construcții se ridică la aproximativ 240.000 de euro, iar finanțarea ar urma să fie făcută cu bani proveniți de la bugetul local.

Consilierii locali vor trebui să dezbată acest proiect de hotărâre și, în cele din urmă, să ia o decizie. Rămâne de văzut dacă va fi aprobat sau nu.

error: Content is protected !!