Parcări de reşedinţă din zona Axente Sever – Intrarea Castanului, scoase la licitaţie

Primăria Bistrița a finalizat lucrările de amenajare a unei parcări de reședință în locul fostului punct termic din zona străzilor Axente Sever și Intrarea Castanului. Municipalitatea anunță că luna aceasta are loc procedura pentru atribuirea unui loc de parcare.

Astfel, persoanele care locuiesc pe strada Axente Sever, bloc 16, scările A,B,C,D,E,F și Intrarea Castanului, bloc 2, scările A,B,C,D și bloc 4A, scările A și B sunt invitate să participe la ședința de reatribuire/atribuire/licitare a locurilor de parcare.

Ședința va avea loc la data de 19 iulie și se va desfășura la sediul Primăriei Bistriţa – Piața Centrală nr. 6, după cum urmează:

 • La ora 13:30 sunt invitate persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul în zona sus menționată și deţin în proprietate sau folosință un autoturism, care beneficiază de un loc de parcare plătit și doresc un loc de parcare în spațiul nou amenajat, dintre locurile de la nr. 1 – 8.
 • La ora 14:00 sunt invitate persoanele fizice încadrate într-un grad de handicap sau persoanele care au în întreținere o astfel de persoană, domiciliată la adresa solicitantului, care au domiciliul în zona sus menționată și deţin în proprietate sau folosință un autoturism și doresc atribuirea unui loc de parcare în parcarea nou amenajată, dintre locurile de la nr. 9 – 18.
 • La ora 14:30 sunt invitate persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul în zona sus menționată și deţin în proprietate sau folosință un autoturism și doresc atribuirea/licitarea unui loc de parcare în parcarea nou amenajată, dintre locurile de la nr. 9 – 18.

În vederea participării la procedură, solicitanții trebuie să depună, până în data 18.07.2023, ora 14:00, la Primăria Bistriţa, sediul Direcţiei Patrimoniu din strada Gheorghe Şincai nr. 2, în copie, documentele prin care fac dovada respectării prevederilor Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reședință, respectiv:

 • Documente privind deținerea spațiului: contract de vânzare-cumpărare/extras CF de dată recentă/contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud/contract de comodat autentificat/certificat de moștenitor/act de donație etc.;
 • Carte de identitate, completată cu ”stabilit reședință” dacă este cazul;
 • Certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice/P.F.A./I.I./I.F./cabinete medicale/cabinete avocatură/cabinete notariale și altele asemenea;
 • Act constitutiv al societății (în cazul în care persoana solicitantă este asociat în societate);
 • Documente privind deținerea unui autoturism: certificat de înmatriculare, contract de leasing, împuternicire a persoanei juridice proprietar al autoturismului dat în folosință unei persoane fizice, dovada provizorie de circulație a unui autoturism eliberată de organele competente înainte de înscrierea definitivă, după caz;
 • Copie certificat de căsătorie, în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap al solicitantului, al unui membru al familiei sau persoanei aflate în întreținere, domiciliată la aceeași adresă dacă este cazul;
  h) Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000;
 • Cupoanele de pensii, soț și soție, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare, în cazul în care media pensiilor nu depășește salariul minim net pe economie;
 • Declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu înregistrează venituri, în familia în care unul din membri este pensionar, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare.

Conform Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare amenajate în parcările de reședință din municipiul Bistrița, aprobat prin Hotărârea nr.141/ 26.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele încadrate într-un grad de handicap sau persoanele care au în întreținere o astfel de persoană, domiciliată la adresa solicitantului, beneficiază de atribuirea locurilor de parcare cu prioritate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!